недеља, 11. март 2018.

REČ PO RIJEČ (1745)JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANA
Jedinstveni matični broj građana (skraćeno JMBG) je identifikaciji broj dat svim novorođenim građanima SFRJ(Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije) od 1976. godine.
Svi građani rođeni pre 1976. godine su dobili broj zavisni od regija u kojem su tada živeli. Broj je još uvek u upotrebi u novonastalim državama od bivših republika SFRJ.
Broj treba da se sastoji od 13 cifara u formi „DD MM GGG RR BBB K“ gde su:
DD – dan rođenja
MM – mjesec rođenja
GGG – zadnje tri cifre godine rođenja
RR – politički regija rođenja
BBB – jedinstveni broj
  • 000-499 – muški
  • 500-999 – ženski
K - kontrolna cifra

Нема коментара: