недеља, 19. август 2018.

EKK U "POBJEDI" (137)

19.08.2018.
STRANA 1

ZRNCA (2986)

Nataša Bekvalac sa kćerkom


ILUSTROVANI INDIREKT
Ti si ćero mamin sin!
Đoković gleda sliku i kaže...(3, 2, 4)
Autor: Miodrag Bata Babović

ŠTO SE MORA, NIJE TEŠKO


Gatačka sekcija EKK javlja u centralu da je sve pod kontrolom. More u okolini Herceg Novog dobro za kupalje, pivo 'ladno, enigamatika na dan-dva u drugom planu...

ILIJA I JOVAN U "SKANDI FENIKSU"


Skandi Feniks 995, 07.08.2018.

KO JE NA SLICI?

Juče! Ko je na slici? (Ko popunjava skandinavku?)

REBUSANJE (3341)


REČ PO RIJEČ (1889)PJEVAJ, ORI, PROZORE OTVORI
Piše: Radoja Racanović
Napomena: Ovo je nastavak (drugi dio) teksta o ojkači
Priču o ojkači i ojkanju nastavljamo naslovom posljednje (šeste), najpotpunije i najsveobuhvatnije knjige Nenada Grujičića na tu temu „Pjevaj, ori, prozore otvori“. Grujičićeve knjige su većim dijelom rezultat sakupljačkog, ali i antologičarskog rada. Ova posljednja sadrži 2000 ojkača sa širokog ojkačkog prostora; u prvoj ih je bilo 526 i mahom su bile sa Kozare.
Najčešće korišteni sinonim za ojkaču je ojkalica; riječ je osim u 17. knjizi RSANU zabilježena i na HJP. U Lici se ta pjesma obično zove ojkan (ili lički ojkan), a ta riječ nije navedena ni u jednom standardnom rječniku. Takođe nisu navedena ojkavica, vojkača i vojkalica, ali su u RSANU navedene ojka i vojkavica - što su sve sinonimi iz iste semantičko-zvukovne ravni. Zanimljivo je da je vojkavica jedina od njih navedena u dvomatičnom rječniku, u kome su navedene i sljedeće srodne riječi: ojkati, ojkanje, ojkač, ojkav(o), ojknuti i vojkati. Njima treba pridodati još - zabilježene u drugim rječnicima - ojkačica, ojkački, zaojkati, prezime Ojkić i Ojkovica (selo kod Nove Varoši u Srbiji).
Zahvaljujući rječničkim opisima glagola ojkati, ojkanje se obično razumijeva kao otegnuto pjevanje sa naglašavanjem i produžavanjem glasa o(j), mada se to o(j), kao što je već rečeno, uopšte ne mora otezati ili se može otezati bilo koji drugi glas. Po etnomuzikolozima ojkanje je „ukrasni tremolovani dodatak melodiji deseteračkog dvostiha... čiji korijeni poniru duboko u prošlost“. Smatra se najstarijim oblikom višeglasja i sačuvanim ostatkom ilirskog i predilirskog pjevanja.
Ojka se na širokom dinarskom području, uključujući najveći dio BiH, Baniju, Kordun, Liku, Dalmatinsku Zagoru, Konavle, Crnu Goru i dijelove Srbije, a u novije vrijeme i Vojvodini kod doseljenika i izbjeglica iz tih krajeva. „Bjelopavlovići se pače hvališu da su oni izmislili taj način tremolovanog pjevanja, a zovu ga zerzavanje. U Dalmaciji se zove svagdje drugačije: u Trilju (kod Sinja) vojkanje, u Omišu zavijanje, u Kninu grohotanje.“ Za ovaj način pjevanja koriste se još nazivi treskanje, potresanje, rozganje (rozgotanje), orzanje (orzenje) / orcanje (orcenje), pjevanje na glas (pjevanje uglas), pjevanje iz vika, putničko pjevanje (putničko zapijevanje), kiridžijsko pjevanje (kiridžijsko zapijevanje)...
Naziva ovakvih ili sličnih pjesama zaista ima napretek pa ću navesti još neke: bacavica, brojevica (broja, brojavica, brojkavica, brojnica), groktalica, grohotalica, kantalica, lagavica, natezalica, orzalica, potresalica, preklapuša, prelica, preskakalica, pridjekuša, prijekuša, priklapalica, priklopica, rastezalica (rastezavica), redalica, rozgača (rozgalica), sicavica, treja, treskalica (treskavica), trkavica, ustresalica (ustresavica),čantalica, džotavica... Enigmatama mogu biti zanimljivi i upotrebljivi i ovi nazivi: vozačka pjesma, kožunska pjesma, sofrenjska pjesma i  firmanjska pjesma. Takođe se navodi i ojanoja kao naziv za ovu pjesmu u nekim selima Dalmatinske Zagore prema tamošnjem pripjevu Oja noja, široko poznatom iz Severinine pjesme „Moj sokole“.
Posebno sam izdvojio okavica = okalica kao još jedan od rjeđe korištenihsinonima za ojkaču zbog toga što je to ujedno i naziv za pradavni napjev u kome je dominirao vokal o. U etnomuzikologiji su poznati i starinski napjevi u kojima dominira vokal a, e ili i, pa zavisno od toga i nazivi: akavica = akalica, ekavica = ekalica i ikavica = ikalica.
Posebno sam izdvojio još dva, uz ojkaču (ojkalicu) najpoznatija, naziva za ove pjesme. O njima slijedi kratka priča sutra u 3. nastavku.
Takođe sam posebno izdvojio i vašoj pažnji preporučujem mušku pjevačka grupu "Konak" izGajdobre kod Bačke Palanke. Zašto? Biće vam jasno ako pogledate i poslušate OVDE.
Napomena: Slika je sapromocije knjige „Pjevaj, ori, prozore otvori“ na beogradskom Sajmu knjiga 2017. g.

ANAGRAMIRANJE (3956)

Autor: Dragiša Cetić

субота, 18. август 2018.

UN SALUTO AN TUTTI


Puno pozdrava od enigmatskih clanova kluba "Kikinda"(sekzia Italia) od Velike Canarie ostrova.
Bruno,Valentina i Gorgio Foresti.

ZRNCA (2985)

ANAGRAM
PATI NAS, VELI on-
sa njom nikad na tron.
Autor: Gojko Mandić       

NEDJELJKO U "SKANDI FENIKSU"


Skandi Feniks 996, 14.08.2018.
(Prilog: Jovan Nedić)

GAVRILO PRINCIPIgor Damnjanović piše master rad o Gavrilu Principu, a pošto namerava da u radu navede i neke anagrame, zamolio me da mu pomognem da nađe objavljene radove. Uz pomoć baze Dinka Kneževića, nađoh ovo:

ГАВРИЛО ПРИНЦИП = ПРИЦА: "ПОГИНУ ВРЛИ ..." (ВЛАДЕТА ТРИВУНАЦ) (ВТ ОРБИС 34, 03.09.1982.)
ГАВРИЛО ПРИНЦИП = ПРИНЦИПИ ВРЛОГА (ДРАГУТИН БАРБАЛИЋ) (ВЈЕСНИКОВ КВИЗ 81, 26.03.1975.)
----- 
САРАЈЕВСКИ АТЕНТАТ = АНА, Е ТАЈ СВЕТСКИ РАТ (БРАНИСЛАВ РИСТИЋ) (ВУКОВ КОВЧЕЖИЋ 7, ЈАНУАР 1995.)
САРАЈЕВСКИ АТЕНТАТ = АНА: РАТ? ТЕА: СВЈЕТСКИ! (ЗДРАВКО КУРНИК) (ЧВОР 59, 26.06.1971.)
САРАЈЕВСКИ АТЕНТАТ = АТЕСТ ВЈЕСНИКА РАТА! (С. ВАЛЕТИЋ КРАЉ=СТЈЕПАН ВАЛЕТИЋ) (ВЈЕСНИКОВ КВИЗ 490 28.06.1989.)
САРАЈЕВСКИ АТЕНТАТ = Е, НАСТА СВЈЕТСКИ РАТ! (МАРИО ТЕНЧИЋ) (ВЈЕСНИКОВ КВИЗ 80, 12.03.1975.)
САРАЈЕВСКИ АТЕНТАТ = НАМА ЈЕ СВАКИ РАТ ТЕСТ.. (НОВО ЗЕКИЋ) (ОСЛОБОЂ. МОЗАИК 9, 15.04.1997.)
САРАЈЕВСКИ АТЕНТАТ = НАСТАЈЕ СВЕТСКИ РАТ! (РАДЕНКО РАКОВИЋ) (АЛО РАЗБИБРИГА 149, 13.11.2016.)
САРАЈЕВСКИ АТЕНТАТ = РЕНАТА: СВЈЕТСКИ РАТ! (ЗВОНИМИР ТУРЕК) (ВЈЕСНИКОВ КВИЗ 108, 07.04.1976.)
САРАЈЕВСКИ АТЕНТАТ = ТА, ЈЕСТЕ ВЕСНИК РАТА! (ПЕТАР БИЗУМИЋ) (ЕУРЕКА З 585, 03.11.1984.)
САРАЈЕВСКИ АТЕНТАТ = ТАЈНЕ РАТА И СВЕТСКА… (НИКОЛА ПЕШИЋ) (КВИЗ 22,ЈУН 1998.)
САРАЈЕВСКИ АТЕНТАТ = ВЕСТИ: ДА, НАСТАЈЕ РАТ (ДРАГАН ЛОЈАНИЦА) (НОВОСТИ ЕНИГМА 2381, 01.06.2014.)

Moj osvrt na anagrame: Drugi anagram nije u skladu sa svim enigmatskim pravila, ali pošto je autor jedan od najvećih balkanskih enigmata, a Vjesnikov kviz je bio list sa odličnim uređivačkim kadrom, te mora da postoji razlog zašto je objavljen, odnosno zašto se PRINCIP ponavlja i u postavci i rešenju. Zaista, ako sagledamo lik i delo GAVRILA PRINCIPA dobićemo upravo ono što je premećući slova dobio Dragutin Karlo Barbalić- i PRINCIPE i VRLINU.
Anagram Vladete Trivunca je zanatski dobro urađen, ali ne spada u bisere enigmatike (ima izmenu slova).
Slova u imenu i prezimenu su "nezgodna" pa ne čudi činjenica da su zabeležena samo ova dva anagrama u enigmatici balkanskih naroda.Ad hok sam dobio još neke kombinacije:
POCRNI LI PRGAVI?
CRN I LEPO PIRGAV (e=i)
PRVI AGILNO CRPI
... ali ako bi se probalo sa anagramiranjem malo bolje kombinacije slova GAVRILO PRINCIP - MLADA BOSNA onda se može dobiti dobar anagram NAGLASIM - PRAVI PLODNI BORAC.