четвртак, 20. јул 2017.

DOPIS O SUBOTICI


EVERGRIN (649)

Razonoda miliona, jun 1964.
(Prilog: Jovan Nedić)

NOVI "REŠKO" (298)Od danas u prodaji u svim kioscima i marketima u Makedoniji.

ZRNCA (2593)


ANAGRAMIRANJE (3068)

BI NERVOZNA ZBOG KULTA
(Uz godišnjicu rođenja Natali Vud)
Autor: Ilija Ozdanovac

REBUSANJE (2883)


REČ PO RIJEČ (1637)

RAMSARSKA  KONVENCIJA
Ramsarska konvencija je konvencija o močvarama međunarodne važnosti kao habitatima vodenih ptica. Potpisana je 2. februara 1971. godine u iranskom gradu Ramsaru. Predstavlja sporazum nacionalnih vlada koji upostavlja međunarodnu saradnju pri zaštiti močvara, njihovih funkcija i biološke raznovrsnosti. Dan usvajanja konvencije proglašen je Međunarodnim danom zaštite močvara. Ramsarska konvencija danas uključuje 163 država, zaštićeno je 2062 močvara i močvarnih područja čija ukupna površina prekriva 197.258.541 hektara.

Izvor: Vikipedija

JOSIPOVA NAVIJAČKA

Josip Dubrović objavio na FB uz poruku: Ajmo "Osijek" danas!!!

KIKINDSKE NOVINE (364)Kikindske novine 364, 20.07.2017.

ANAGRAMIRANJE (3037)

Etimologija.

среда, 19. јул 2017.

KVIZORAMA (1320)

Kvizorama 1320, 22.07.2017.
(Prilog: Radoja Racanović)

JOVANOV SLOGOVNI KVADRAT (92)

 Prvi kvadrat
GUR, I, I, JO, JO, KA, KA, KA, KA, MOR, RIN, ŠI, ŠI, TA, TA, TI
Vodoravno i uspravno: 1. Mađarski književnik čija sabrana djela obuhvaćaju 100 svezaka (1825-1904); djela (po "Maloj enciklopediji Prosveta"): "Crni dijamanti", "Poslednji dani janičara", "Rab Rabi", "Sinovi čoveka sa kamenim srcem", "Zlatni čovek"; (po "Općoj enciklopediji JLZ") "Gospođa s morskim očima", "Novi vlastelin", "Roman budućeg stoljeća", "Sloboda pod snijegom", "Zlatno doba Erdelja", "Žuta ruža", 2. Kolač od jogurta (mn.), 3. Jedan od naziva biljke lijepe kate (također: sorta šljive koja sazrijeva u ljeto), 4. Naglo, mnogo izrasti, iždžikljati.
Napomene:
1) Prva enciklopedija spominje pet knjiga mađarskog pisca, druga šest, a među njima nema ni jedne iste.
2) Riječ KOMORIJA ("neredovni danak koji se davao u toku rata za izdržavanje komore", RSANU) anagram je imena i prezimena mađarskog pisca iz kvadrata.
3) Ja sam čitao jedino roman "Novi vlastelin" u prijevodu Aleksandra Tišme i pod naslovom – "Novi spahija" (Matica srpska, Novi Sad, 1951). Pod naslovom "Novi vlastelin" taj roman nikad nije izdan.
4) Kvadrat je sastavljen u martu 2003. godine.
Drugi kvadrat
ČA, ČA, KMI, RI, RI, RU, RU, SE, TA, TA, TI, TI, VA, ŽA, ŽA, ŽU
Vodoravno i uspravno: 1. Jedan od romana književnika iz prvog kvadrata (Sárgo rózsa, 1893), 2. Natjecatelj (mn.) 3. Jesti ručak više dana, objedovati iz dana u dan, 4. Širiti rumeni sjaj, obasjavati se rumenilom.
Autor: Jovan Nedić

NOSTALGIJA (677)

Čvor 60, 10.07.1971.
(Prilog: Jovan Nedić)

ZRNCA (2592)

DODAVALJKA
Okvirom sam malo
oštetio zid
žalim sad zbog toga
i malo me stid.
Autor: Gojko Mandić 

ANAGRAMIRANJE (3066)

Autor: Zdenko Capan

REBUSANJE (2882)

Autor: Milan Žarkovački

REČ PO RIJEČ (1636)

PAVLE JULINAC
Pavle Julinac (1731. ili 1732 — Beč 25. februar 1785) je bio pisac prve objavljene istorije Srba na srpskom jeziku. Ne zna se gde je rođen (verovatno u Segedinu, ali može biti i Čurugu). Poreklom je iz plemićke graničarske porodice, sin oficira Arsenija Julinca, a unuk majora Vasilija iz Segedina. Završio je licej u Požunu, a 1753. ga je u Rusiju poveo potpukovnik Jovan Šević, jedan od predvodnika srpske seobe u Novu Serbiju, gde je započeo karijeru vojnika.
"Kratkoje v'vedenije v istoriju proishoždenija slaveno-serbskago naroda" izdato je u Veneciji 1765. i oslanja se na delo slovačkog istoriografa i njegovog požunskog profesora Jana Tomke-Saskog.
U skladu sa tradicijama požunskog liceja gde je za Julinčevog školovanja uveden izuzetno popularni francuski jezik, ogledao se i u prevođenju sa francuskog. Preveo je Rolana i Marmontelovog „Velizara“ (Beč, 1776) u trenutku kada je ovaj roman doživljavao svoju slavu širom Evrope.

Izvor: Vikipedija

ANAGRAMIRANJE (3065)


уторак, 18. јул 2017.

POZDRAV OD EKK ŠTEFANA

Piše: Štefan Markovič
Evo jedan, deset dana star fotos u "uniformi" EKK snimljen u Prekmurju, u selu Bokrači prilikom kraćeg boravka u tom delu Slovenije.

EVERGRIN (648)

Razonoda miliona, jun 1964.
(Prilog: Jovan Nedić)

ZRNCA (2591)

DODAVALJKA
fioci riba
mrda se još, giba.
Autor: Gojko Mandić

ANAGRAMIRANJE (3064)

DODUŠE, (M)ALO BRBLJAVA SPODOBA!
(Uz rođendan Dare Čalenić)
Autor: Ilija Ozdanovac

REBUSANJE (2881)


REČ PO RIJEČ (1635)

OKUNINUŠI
Okuninuši je bog čarobnjaštva i isceliteljstva iz japanske šintoističke mitologije. Ovaj bog čije ime znači „veliki gospodar kopna“ vladao je Zemljom od njenog nastanka pa sve do trenutka kada je boginja Amaterasu poslala svog unuka Ninigija da zauzme njegovo mesto. Kao bogu isceliteljstva u zasluge mu se pripisuje otkrivanje terapeutske metode lečenja.

Izvor i opširnije: OVDE

BOŽIVRAN 2017

Piše: Luka Pavičić
Konančno su obrađeni i šifrirani radovi pristigli na Boživran 2017, te poslani učesnicima na žiriranje. Evo malo statistike:
Radove je poslalo 68 enigmata, od čega je 40 križaljkaša, 58 premetaljkaša, 53 rebusaša i 17 autora magičnih kvadrata.
Pristiglo je ukupno: 62 (6) križaljke, 128 (20) premetaljki, 126 (24) rebusa i 27 (4)kvadrata (u zagradama broj neispravnih).
Dakle, u prvoj fazi sami autori trebaju odabrati 10 radova (isključujući svoj uradak), i napraviti vlastiti poredak. Poredak će se ocjenivati sa 13,10,8,7 ... 3,2,1 bod.
Nakon 1. faze, dvadesetak najboljeplasiranih radova ulazi u 2. fazu, koji će biti poslani petorici (5) neovisnih enigmata da oni naprave svoj poredak od 10 radova.
Konačni poredak po kategorijama će određivati zbroj bodova neovisnog žirija i pridruženih bodova (26, 20, 16, ... 6, 4, 2) prema plasmanu iz prve faze.
Radove u bar tri kategorije posalo je 31 autor. Zbrajanjem poredaka najboljeplasiranih radova autora u tri kategorije, dobit će se pobjednik dopisnog natječaja Boživran 2017.
Obznana rezultata če biti na 33. SOZAH-u u Belom Manastiru.

ANAGRAMIRANJE (3063)

Etimologija

понедељак, 17. јул 2017.

NOSTALGIJA (676)

Piše: Jovan Nedić
Ova ukrštenica – potpisana sa "Z. Pupezin-Kikinda" – objavljena je na 19. stranici beogradske "Razonode miliona", na kojoj nema ni broja, ni datuma izlaska, ni bilo kakve druge oznake. Rukom je dopisano "1964" i "489/a", što znači da je izišla 1964. godine (ja sam tada bio desetogodišnjak!), a drugi broj vjerovatno znači da je objavljena iza 489. broja "Enigme".
Da je ta pretpostavka osnovana potvrđuje i elektronski katalog Narodne biblioteke Srbije (NBS), u kome stoji da su 1964. godine, u 14. godištu "Enigme", objavljeni ovi brojevi: 474-509 (ukupno 35). To znači da je tada "Enigma" izlazila svakih 10 dana, odnosno triput mjesečno, te da je 489. broj izišao oko 150. dana te godine, tj. početkom mjeseca juna.
Na skeniranje i ponovno objavljivanje Zlatanove ukrštenice potakao me je prvi vodoravni pojam: UTINA. Baš me zanima sjeća li se predsjednik EKK-ija tog svog sastava, da li je i tada u Kikindi bilo mnogo sova utina i ima li on tu "Razonodu miliona" u svojoj arhivi?

U već spomenutom elektronskom katalogu NBS, u rubrici "Oznaka primerka", za 1964. godište "Razonode miliona" navode se brojevi 1, 2 i 3, koji u rubrici "Broj sveske" nose ovakve oznake: "LETO_ZIMA", "LETO+ZIMA", "LETO". Po svemu sudeći to su isti primjerci.

ZRNCA (2590)

MENJALJKA
Krema, pazi-
tu na stazi.
Autor: Gojko Mandić 

ANAGRAMIRANJE (3062)

JAKO TANAHNO
Autor: Mesud Malkoč

REBUSANJE (2880)

Autor: Milan Žarkovački

REČ PO RIJEČ (1634)

NJUJORŠKI METRO
Njujorška podzemna železnica (engl. New York City Subway) je sistem masovnog javnog prevoza podzemnom železnicom. To je jedan od najvećih sistema tog tipa na svetu. Sistem zvanično ima 468 stanica sa ukupnom dužinom pruge od 1056 km. Iako se u imenu sistema nalazi “podzemna”, 40% linija je iznad zemlje. Postoje 24 aktivne linije. Sistem godišnje preveze oko 1,3 milijardi ljudi.
Izvor: Vikipedija

ANAGRAMIRANJE (3061)


недеља, 16. јул 2017.

ENIGMATSKI DANI LUDAJE

Enigmatski klub „Kikinda“, uz podršku lokalne samouprave, raspisuje sastavljački konkurs „Enigmatski Dani ludaje 2017“ u tri discipline:

UKRŠTENICA
Sastavite klasičnu ukrštenicu veličine 12x15 polja bez slike sa obavezno uvrštenim pojmom SEVERNI BANAT, na bilo kom mestu u mreži. Obrojčavanje je izvan mreže (kao kod belih ukrštenica). Ukrštenicu treba opisati, te navesti izvore za manje poznate pojmove.

ANAGRAM
Sastavite čist anagram od slova iz sledećeg pitanja:
KAKVA JE TURISTIČKA PONUDA SEVERNOG BANATA?

REBUS
Sastavite klasični rebus u kome se u postavci (na slikama) koriste samo nazivi biljaka i muzičkih instrumenata. Na slici mora biti najmanje jedna biljka i jedan muzički instrument. Broj uvrštenih biljaka i instrumenata nije ograničen, ali na slikama ne može biti ništa drugo. Pri sastavljanju voditi računa o načinu prezentacije rebusa.

Propozicije:
1. Pravo učešća imaju svi koji žele, sa najviše po 5 radova  za svaku disciplinu (dakle 3 x5).
2. Sastavi se potpisuju punim imenom i prezimenom autora.
3. Radovi se sastavljaju na srpskom jeziku (ekavica, fonetsko pisanje stranih imena).
4. Ranije objavljeni rebusi biće eliminisani pre žiriranja.
5. U rebusima je dozvoljeno upisivanje "pomoćnih" slova, ali najviše DVA SLOVA.
6. Radovi se šalju na adrese: slavkobovan@yahoo.co.uk ili slavkobovan@gmail.com
ili poštom na adresu: Slavko Bovan, Gavrila Principa 11, 23300 Kikinda.
7. Rok za slanje radova: 15.08.2017. do 24 sata.
8. Ocenjivanje će obaviti žiri sastavljen od uglednih enigmata po izboru EK „Kikinda“. Radovi koji budu u konkurenciji za nagrade biće ponuđeni žiriju pod šifrom.

NAGRADE:  Za svaku disciplinu biće dodeljen pehar i novčana nagrada od 5000 dinara za pobednika, dok će još nekoliko kvalitetnih sastava biti nagrađeno drugim prigodnim nagradama.

NAPOMENA: Autori mogu poslati i više od pet ukrštenica, rebusa ili anagrama, ali treba da naglase kojih pet prijavljuju za takmičenje.

Predsedništvo EK “Kikinda”

EKK U "POBJEDI" (83)

Pobjeda 16.07.2017.
STRANA 1
STRANA 2

EVERGRIN (647)

Razonoda miliona, jun 1964. g.
(Prilog: Jovan Nedić)

JUNIORSKE ŠAMPIONKE VIMBLDONA

VOLI DIĆ' LAGANO
JAVA: JUNAK!
Autor: Dragiša Cetić

SADA U LONDONU

Etimologija


ZRNCA (2589)

MIJENJALJKA
U kavezu zvijerke dvije
jedna drugoj slična nije.
Autor: Gojko Mandić

ROĐENDANSKI KOMPLET (1)
Kvizorama 1227, 10.10.2015.
(Prilog: Jovan Nedić)

ROĐENDANSKI KOMPLET (2)Kvizorama 1227, 10.10.2015.
(Prilog:: Jovan Nedić)