среда, 28. децембар 2016.

JOVANOV SLOGOVNI KVADRAT (65)

BAR, BAR, ČA, ČA, HRA, KA, KA, PA, PA, PO, PO, RA, RA, VA, VA, ŽDIN
Vodoravno i uspravno: 1. Biljni rod (Lasiagrostis) iz porodice trava; hrapavica, 2. Ugostiteljski objekt u kome gosti pića i jela konzumiraju stojeći, a koji kao svoj specijalitet nudi toplo jelo od starog hljeba (kruha) – na internetu se spominje jedan takav objekt u Beogradu, 3. Stanovnica grada u kome je sjedište VAZAK-a, 4. Bivši crnogorski košarkaš, Žarko; igrao za "Beopetrol", "Budućnost" i američke klubove "Finiks sansi" i "Golden stejt voriorsi".
Autor: Jovan Nedić

12 коментара:

N. Petkovski је рекао...

HRA PO VA ĆA
PO PA KA BAR
VA RA ŽDIN KA
ČA BAR KA PA

Malo mi je neobično ovo slogovno deljenje VA RA ŽDIN KA, mislio sam da je VA RAŽ DIN KA, ali ovo nije moj maternji jezik i neću sporiti, možda je tačno.

N. Petkovski је рекао...

Mali lapsus gore desno: nije ĆA nego ČA

Slavko Bovan је рекао...

Da.

Nedjeljko Nedić је рекао...

Nikola, i meni je čudno, ali Belirac će nam to pojasniti.

Belirac је рекао...

A zašto vam je to čudno? Kad izgovaram riječ "Varaždinka", mislim da treći slog počinje baš od glasa "ž". Osim toga, u "Pravopisu srpskoga jezika" (1993; str. 311) kombinacija "žd" označena je simbolom "+", koji znači: "spojivo bez ograničenja (ne valja razdvajati...)".

A ako bi u nekom drugom slučaju zatrebala kombinacija VA + RAŽ + DIN + KA, meni bi i to bilo prihvatljivo.

N. Petkovski је рекао...

Ja sam rekao da mi je neobično, a ne čudno, jer mi je i glasovno izgovorno lakše i prihvatljivije VA RAŽ DIN KA nego VA RA ŽDIN KA, a naglasio sam i da mi ovo nije maternji jezik što znači da ne znam najbolje gramatiku ovog jezika (na makedonskom je jedino VA RAŽ DIN KA ispravno) i naglasio sam da ne sporim ispravnost ovakvog deljenja na slogove na srpskom (pa i hrvatskom) jeziku.

Sigurno vam nije poznato, ali na makedonskom jeziku se reč uglavnom deli na slogove tako da se od svakog sloga može dobiti reč koja počinje tim slovima. Ovo je najbitnije kada su više od dva suglasnika jedan do drugog, pa valja pogoditi da li će se reč deliti između prvog i drugog suglasnika, ili između drugog i trečeg suglasnika. Kad su u pitanju dva suglasnika jedan do drugog, onda se najčešće deli između njih, ali može i oba suglasnika da uđu u isti slog, ako postoji reč koja bi počinjala tim slovima. U ovom slučaju, na makedonskom jeziku nemamo reč koja bi počinjala sa ŽDIN, ali ima sa DIN (recimo DINAMIT). Zato može i RAŽ (recimo RAŽEN = RAŽANJ). Uopšte, reč se deli tako da se svaki slog lako izgovara. Ali verovatno takva "zakonitost" nije u srpskom i hrvatskom jeziku, pa zato kažem da ne sporim ispravnost tog ŽDIN-a.

Belirac је рекао...

Nikola, samo još jedno preciziranje: reč koja bi počinjala tim SLOVIMA ili tim SLOGOM? U srpskohrvatskom jeziku postoje riječi koje počinju na žd-: ždral, žderati, žbrijebe, ždrijelo...

Sneška је рекао...

Slično je i kod podele na slogove reči RADNO. Moje pitanje upućeno Slavku bilo je, zašto RA I DNO ne mogu da stoje odvojeno (u slog.kvadratu) ako svaki od ova dva sloga nosi određeno značenje?
Haha, izgleda da je stigao odgovor od Nikole.

N. Petkovski је рекао...

Jovane, preciznije - koje počinju tim slogom. Nisam bio najprecizniji, izvinjavam se, ali si mogao lako shvatiti kad sam pominjao da nemamo reč koja pocinje sa ŽDIN.

Nedjeljko Nedić је рекао...

Ne znam nijednu riječ koja počinje sa ŽDIN, ali ima onih koje završavaju s tim četveroslovom prim. prezime NADAŽDIN

Marko Mihaljević је рекао...

prijedlog za novu riječ da "popunimo" nastalu prazninu.

ŽDINAMIT (skraćena verzija pojma želatinasti dinamit :)))

Belirac је рекао...

Rješenje za Google:

HRAPOVAČA
POPARA-BAR
VARAŽDINKA
ČABARKAPA