недеља, 05. март 2017.

NOSTALGIJA (684)

I K S   broj   26.
Beograd   1. oktobar   1952.
Prilog   Momir Vučenović

1 коментар:

Анониман је рекао...


Rešenje "IKSOVE"strane iz broja 26:

Ukrštene reči: Par, rob, Banat, katar, vara, ara, okas, Ika, oboje,
ati, Sava, Oka, alat, Rabar, kadar, nar, Sar.Rebusi: 1. NOSILA (nosi "L" "A"), 2. Trirebus: 1/ Prirok(pri "R" "OK")
2/ Uzrok (uz "R" "OK"), 3/ Srok (s "R" "OK").

Ispunjaljka: 1. KORA (B), 2. PRAV (A), 3. NEMA (N), 4. STAN (A),
5. KARA (T). Konačno rešenje: BANAT.

Šarada: ŠAR + ADA = ŠARADA.

Kriptogram (Konjićev skok) : "VIRĐINIJA MOJA", ANA BAKSTER, BETI
DEVIS-

Mala ukrštenica: Gram,Mara,Odak,para,Aragona,Azori,statika,Ston,
Nica, Leon, Rama.

VlaŠar