субота, 04. март 2017.

REČ PO RIJEČ (1502)

GAJGEROV BROJAČ
Gajgerov brojač ili Gajger-Milerov brojač je instrument za detekciju i merenje intenziteta radioaktivnog zračenja.  Klasični uređaj je bitno osavremenjen uvođenjem novih informatičkih tehnologija.

Нема коментара: