уторак, 28. април 2015.

ODLUKA ESSОДЛУКА
О ПРИЈЕМУ ЕНИГМАТСКОГ КЛУБА КИКИНДА
У ЕНИГМАТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
(Извод из Записника са 2. Седнице Председништва ЕСС одржане 26.4.2015.године)

3. тачка: Доношење одлуке о пријави ЕК Кикинда за пријем у ЕСС и о Отвореном писму ЕК Кикинда упућеном Енигматском савезу Србије
Александар Јанковић је подсетио председништво да је у Кикинди 14.марта о.г. формиран Енигматски клуб Кикинда, чији је први председник Златан Пупезин, а почасни председник Илија Станчул и да је клуб 22.3. доставио Енигматском савезу Србије пријаву за пријем у ЕСС. Председништво ЕСС је одговорило клубу - да допуни пријаву списком чланова клуба. Ово из разлога што је на блогу Славка Бована (који је и званични блог новоформираног клуба), на списку клуба, и име и презиме доскорашњег председника ЕСС, против чијег се чланства у ЕСС (непосредном, интернет и телефонском комуникацијом)  изјаснила већина чланова председништва ЕСС, па би председништво као тело које одлучује о пријему (чл. 11. и 27. статута) било доведено у ситуацију да поново мора да се састаје и расправља, овог пута о појединачном чланству (чл. 16. и 17. статута).  Након тога, 13. априла о.г. од Славка Бована, секретара ЕК Кикинда, добијено је Отворено писмо Енигматском савезу Србије у коме се тражи да ЕК Кикинда има исти третман као и други клубови и секције, односно да ЕК Кикинда буде примљен у ЕСС, а потом да достави списак чланова и доказ о уплати чланарине. А. Јанковић је констатовао да су оваквим развојем догађаја, и ЕСС и клуб ЕКК постали таоци једног нерешеног проблема, а група угледних и заслужних енигмата је стављена у позицију да непотребно ишчекује расплет, ван савеза. Инаћење и тријумфализам савезу нису потребни.
Дискусија о овом питању водила се око тога да ли је Милорад Живанић члан ЕСС и како формулисати одлуку? Како је искључењем из матичног клуба ''Нова загонетка'' престао бити и члан ЕСС, а о његовом пријему накнадно није расправљало тело за то одговорно (Председништво ЕСС), то Милорад Живанић и није члан ЕСС, па не може ни бити искључен. Председништво ЕСС је орган одговоран за стање у савезу између две скупштине и тело који расправља и одлучује о пријему у ЕСС. Није административни орган који само евидентира и потврђује збивања у савезу, већ та збивања и усмерава.

После дискусија по овом питању, Председништво ЕСС је донело ОДЛУКУ о пријему ЕК Кикинда у Енигматски савез Србије:
1)  Председништво ЕСС поздравља формирање ЕК Кикинда и објављује да је ЕК Кикинда примљен у Енигматски савез Србије.
2)  Позива се ЕК Кикинда да Енигматском савезу Србије достави списак чланова и за исте уплати чланарину на рачун ЕСС.
3)  Списак чланова ЕКК биће објављен на сајту ЕСС. Уколико на достављеном списку буде име Милорада Живанића, списак достављен од ЕКК биће ревидиран. Ствар је ЕК Кикинда да ли ће Милорада Живанића задржати у својој евиденцији.
4)    Председништво ЕСС неће више расправљати о овом питању и неће ради њега сазивати седницу. ЕК Кикинда, као члан ЕСС, има могућност да даље поступа по статуту ЕСС.
У Београду   
26.4.2015.године                                                                             
 ПРЕДСЕДНИШТВО ЕСС
 Председник
Александар Јанковић

12 коментара:

Rok Ban је рекао...

..... I SLUŽBENO, ČESTITKA ENIGMATSKOM KLUBU KIKINDA.

Belirac је рекао...

U važećem Statutu ESS-a stoji:

Члан 13.
Чланство у Савезу престаје:
1. Иступањем из чланства;
2. Брисањем из чланства;
3. Искључењем из чланства.

Члан 14.
Иступање из чланства је слободно.

Члан 15.
Из чланства се брише члан Савеза због неактивности и неиспуњења финансијских обавеза према Савезу.

Члан 16.
Искључење из чланства Савеза врши се због грубе повреде Статута:
1. Ако члан Савеза својим радом и понашањем штети угледу и интересима Савеза;
2. Ако не спроводи циљеве и задатке Савеза садржане у овом Статуту и ако не извршава одлуке органа Савеза;
3. Ако ради противно циљевима и интересима Савеза или омета њихово извршавање;

Члан 17.
Одлуку о брисању, односно искључењу из чланства доноси Председништво Савеза.
Против одлуке о брисању, односно искључењу из чланства, жалба се подноси првој наредној Скупштини Савеза.

Ako ja dobro shvatam gornje članove Statuta, time što je neko prestao biti član kluba preko koga se učlanio u ESS (istupanjem, brisanjem, isključenjem), ne slijedi da je automatski prestao biti član i ESS-a. Ili neko gornje članove tumači drugačije?

Luka је рекао...

Arhivirajući prve brojeve Kvizorame, u br. 2, od 11.01.1992. godine u križaljci pok. Pavla Bogdanovića, naiđoh na vrlo dojmljivu molitvu sv. Franje Asiškog:
Bože, podari mi dovoljno poniznosti da podnosim stvari koje ne mogu da mijenjam, podari mi dovoljno hrabrosti da promijenim stvari koje mogu da mijenjam, podari mi dovoljno mudrosti da razlikujem ta dva reda stvari.
Iako sam još preksinoć osobno čestitao primanje EK Kikinda u ESS, evo i čestitke u ime članstva EK Božidar Vranicki Split

Slavko Bovan је рекао...

Jovane, dobro tumačiš Statut.
Drago mi je da je predsedništvo ESS donijelo odluku u kojoj stoji da se prema EKK postupa na isti način kao prema svima ostalima. Sutra će biti uplaćena članarina, a onda ćemo vidjeti šta dalje. Vjerujem da će predsjedništvo ESS prema našim članovima postupati na isti način kao i prema članovima drugih klubova/sekcija.

Миле Јанковић је рекао...

Statut je promenjen.
Doneta je jednoglasna odluka da MŽ ne može biti član ESS-a.

Slavko Bovan је рекао...

Nisam sasvim siguran, ali čini mi se da izmene statuta donosi i usvaja skupština (koja još nije održana).
Nejasno je i to "jednoglasna odluka".
Nejasno je i to da li je usvojena odluka o tome da pojedinac (MŽ) ne može biti član ESS ili je odluka opštija (Odnosno, da se može primeniti na više pojedinaca).

U svakom slučaju, EKK će postupati po proceduri, a procedura podrazmeva da konačna tumačenja daje Skupština ESS (koja će se nekad održati).

Slavko Bovan је рекао...

...i hvala na čestitkama! Očekuje nas još dosta posla.

Belirac је рекао...

Sad sam opet zavirio u Statut ESS-a:

VI. ЈАВНОСТ РАДА САВЕЗА
Члан 43.
Рад Савеза и његових органа је јаван.
Остваривање јавности рада Савеза врши се информисањем чланова о раду Савеза, одлукама и другим актима донетим у Савезу, као увид у остваривање циљева и задатака Савеза преко сајта Савеза и интерног гласника.

Члан 44.
Јавност рада Савез обезбеђује:
1. Присуством састанцима органа Савеза,
2. Сачињавањем писаних материјала, информација и извештаја,
3. Путем других облика информисања.

Члан 45.
Састанцима органа Савеза могу присуствовати сва заинтересована лица. Представницима средстава јавног информисања дозвољен је приступ свим манифестацијама и састанцима органа Савеза.
У циљу обавештавања јавности о свом раду као и редовног информисања својих чланова о догађајима у Савезу и свим значајним питањима из свог рада, Савез може издавати своје информативно гласило (билтен, гласник, новине и сл.)

Члан 46.
Сматрају се тајном и не могу се саопштавати и објављивати подаци од значаја за одбрану и безбедност, подаци чија је тајна законом загарантована, као и други подаци предвиђени Уставом и законима Републике Србије.

Ako tako piše u Statutu, zašto se onda održavaju tajne sjednice Predsjedništva?

Aco Janković је рекао...

1. У изводу из Записника нису све дискусије и закључци до којих се долази.
У тренутку искључења 2014.г. из ЕК НЗ, није платио чланарину (ни клубу ни савезу) за 2013. и 2014.годину. Није било ни те друге копче која би га спајала са ЕСС, иако је у том тренутку био председник ЕСС?! А онда се самоучланио, тако што је уплатио чланарину као појединац, а да о пријави није расправљало председништво које је тело које одлучује о пријему... Ако тражите тећи доказ да је члан ЕСС: није га било ни у евиденцијама, јер једноставно спискови не постоје... А није било ни председништва које би га можда евидентирало, одбранило, искључило или барем расправаљало о проблемима, јер никад није сазвано. А није било ни одговора клубовима ЕД ЂН И ЕК НЗ, осим увреда на друштвеним мрежама... Па се поставља питање : шта је било?
2. Није председништво писарница ЕСС, која само заводи донете папире странака, и ев. прослеђује другом. Оно је орган који одлучује и одговара за своје одлуке. Оно ''врши пријем у ЕСС'', оно ''О пријему у Савез одлуку доноси Председништво на основу пријаве за чланство у Савезу, са траженим подацима''.

У чему би се састојало то одлуку доноси, ако нема право да донесе одлуку, него само да препише што му пошаље клуб?! Па онда нам и не треба председништво, можемо да задужимо једног члана који ће све што дође у савез само стављати на гомилу. Ваљда одлука може да има два предзнака, она је резултат сагледавања неког проблема и заузимања става према њему. По овом аутоматизму прихватања достављених спискова, председништво нема шта ни да анализира, ни да одлучује....

3. Што се тиче необавештавања чланства о седници председништва, кривица је само моја - ја сам сазвао седницу. Главно ми је било да дођу чланови председништва, да се обезбеди кворум, а не да се део председништва узалуд измалтретира и истроши. Ово и није неко оправдање, убудуће ће активности таквог типа бити најављене на сајту.
3. Што се тиче консултација и интернет преписке унутар председништва, ту чланство не треба да се љути ако нешто није чуло. Једноставно у тим консултацијама, док се не дође до става председништва, има свакојаких грешака, промашаја, неинформисаности, несагласја, полуистина... И онда, нешто се чује и узме здраво за готово, па се напада и цело председништво и појединци... Ово договарање унутар председништва иде много споро, очигледно је предедништво од 14 чланова гломазно, али шта је - ту је.
Ацо Јанковић

Slavko Bovan је рекао...

Aco, zahvaljujem što si se oglasio. Konstruktivna i razložna diskusija ne škodi. Ovdje se u zadnje vrijeme povlači pitanje M. Živanića ali, po meni, ime (bilo čije) je nevažno u donošenju principijelnih odluka.

Dakle, ako će se preispitivati članstvo EKK, treba preispitati članstvo i ostalih klubova (Ili obrnuto). Ako je članstvo u klubu automatski i članstvo u savezu, onda to važi za svakoga. Drugo je pitanje ko može da bude u organima Saveza.

Ako je neko nije član 2015. godini zato što nije platio članarinu za 2014. onda se to odnosi na sve (a takvih je gro).

Ako se neko isključuje zato što je "narušio ugled ESS", onda se isti aršin primijenjuje i na još ponekoga, itd, itd

Više puta ponovih, a i sad ću. Presedani su vrlo opasni. Moj stav jeste da ne treba NIKOGA isključiti iz članstva u ESS, ali da treba napraviti mehanizam da klubovi ne mogu delegirati bilo koga u organe ESS.

Belirac је рекао...

I ja zahvaljujem Aleksandru Jankoviću da se (konačno) oglasio jer se već stekao utisak da predsjednik ESS-a nije on, nego neka druga osoba.

Slažem se i sa Slavkom Bovanom da nisu važna imena u donošenju principijelnih odluka.

1) Izgleda da se ipak svi slažemo da prestanak članstva u nekom enigmatskom klubu (po bilo kom osnovu) ne znači automatski i prestanak članstva u ESS-u. To onda znači da ona osporavanja kako Bovan nije člank ESS-a zato što je istupio iz "Natoševića" nisu imala osnova.

2) I ja sam se prošle godine "samoučlanio" u ESS (iako sam se i prethodnih godina smatrao članom ESS-a, ali tada preko EK-a). Moje članstvo dosad niko nije osporavao, iako ni o meni - koliko mi je poznato - Predsjedništvo nije donijelo odluku o prihvatanju u članstvo. Vjerujem da takve odluke nisu donošene ni za vrijeme onog prethodnijeg predsjednika, nego da su se svi učlanjavali automatski. Zato se onda ne može osporavati članstvo nikome. Posebno mi ne izgleda logično i normalno da nije član onaj ko je platio članarinu na bilo koji način, a jeste član onaj ko se prethodno iščlanio i nije plaćao članarinu.

3) Pošto za takvo stanje nije kriv sadašnji predsjednik, podržavam ga u nastojanju da se sve dovede u red i da se konačno sve odluke počnu donositi prema statutu (ili pravilniku, ako postoji za određenu oblast).

Krsta је рекао...

DOBRODOŠLI! čESTITAM!