четвртак, 25. мај 2017.

LOGO (111)

Potražite na kioscima najnoviji (današnji broj). Kao što smo navikli, Valter Kvalić nam poklanja 6 strana.
STRANA 1
STRANA 2
STRANA 3
STRANA 4
STRANA 5
STRANA 6

2 коментара:

Svetlana је рекао...

SUDOKU

529174863
371568924
864293175
142789536
936451782
785326419
657842391
493617258
218935647


576194238
931728564
842563971
269851743
387649125
415372689
124936857
658417392
793285416


761832954
934517628
825694317
479328165
283165479
156479283
398256741
647981532
512743896


635127984
917458362
842693715
793286451
156734829
428915673
261849537
574362198
389571246

BRODOVLJE

x333x22x1x
xxxxxxxxxx
22x1xx2xxx
xxxxxx2xxx
xxxxxxxx4x
xxxxxxxx4x
xxxxx1xx4x
x333xxxx4x
xxxxx1xxxx


xxxxxx22x2
4444xxxxx2
xxxxx1xxxx
xxxxxxxxxx
xx1xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx2x1xx
xxx3x2xxx1
xxx3xxxxxx
xxx3xx333x


2x1xxxxxx2
2xxxx333x2
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx1xxxxx
xx2xxxxxxx
xx2xx1x1xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
333xx4444x


2xx22xx22x
2xxxxxxxxx
xxx333xx4x
1xxxxxxx4x
xx1x1xxx4x
xxxxxxxx4x
1xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx333xxx
xxxxxxxxxx

DRVO

gore levo su 3 i 1. Od njih se dalje sabiranjem dobiju
4
7 5
12
gore desno su 9 i 2, oni daju 11 koji sa 2 daje 13
1 i 13 daju 14 koji je dole u sredini
Poslednje samostalno polje je 6. Ono sa 2 daje 8, a 8 sa 2 daje 10
12 + 14 + 10 = 36
gore levo su 3 i 1. Desno od 1 je 5, 1 i 5 daju 6 koji je skroz desno gore. Ispod 6 je 8
Sa leve strane su dalje:
7 4 5
9
10 2 11
Skroz dole su
12 13 14

Svetlana је рекао...

TABLICA ZBRAJANJA

20 19 14 2
15 10 17 5
13 18 11 4
16 12 7 1
9 6 8 3


18 15 17 12
20 16 7 5
14 19 10 1
9 2 13 6
11 8 4 3

19 18 20 9
14 15 11 8
16 10 7 6
17 13 4 2
5 12 3 1

17 13 14 18
12 16 19 4
20 15 10 3
8 9 1 11
5 7 2 6


SLOVNI SUDOKU

561389427
823741965
947625183
615492738
392867541
478153296
159238674
734916852
286574319


KENDOKU

7235614
2514736
6152347
5347261
3461572
1673425
1726153


7164253
1235647
5671324
3517462
4726135
2453716
6342571


4361572
5742631
7623145
3456217
6175423
2517364
1234756


5132467
2516743
7643251
1427536
3275614
4761325
6354172