субота, 26. август 2017.

REČ PO RIJEČ (1673)HAJD VAZA
Hajd vaza je otkrivena tokom iskopavanja 1930. godine, na lokalitetu Vinča - Belo brdo na dubini od 7.05 m. Ova izuzetna zoomorfna posuda visoka je 20,8 cm, a dugačka 36 cm i pripada vinčanskoj kulturi. Ovo je posuda u obliku ptice, sklopljenih krila, sa ljudskom glavom, petougaonim licem, na kome su velike oči i modelovan nos. Na glavi se nalaze dve loptaste izbočine. Vaza je glačana i ukrašena kanelurama.
Hajd vaza je dobila naziv po Čarlsu Hajdu, čije su donacije omogućile iskopavanja u Vinči, u kojoj je on boravio samo tokom jula 1930. kada je Miloje Vasić i otkrio ovu čuvenu vazu.
Vaza se nalazi u Arheološkoj zbirci Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Izvor: Vikipedija

Нема коментара: