понедељак, 21. октобар 2019.

ACTA AENIGMATICA (82)POSLOVNI ODBOR EUB 1975.
Piše: Stjepan Horvat
Enigmatsko udruženje Bjelovar okupljalo je zagonetače s područja cijele bivše države pa je u neku ruku djelovalo kao zagonetački savez. Uvijek se pridavala važnost i pažnja svakom članu, pokušavajući inicirati raznovrsne druge aktivnosti vezane uz enigmatiku, osim same autorske (sastavljačke) djelatnosti.
Zbog svoga registriranog područja djelovanja morala se uvijek voditi pažnja da EUB ima radna tijela u skladu s važećim propisima vezanim za udruge (udruženja) građana. Od prvog dana, pored skupštine, EUB je ima Upravni i Nadzorni odbor. Već tada smo bili suočeni s činjenicom da će biti problema oko održavanja redovitih sastanaka jer se željelo u ta tijela uključiti što više zagonetača, a oni su bili mahom iz drugih mjesta. S obzirom na to da se nisu primale nikakve naknade, pa ni troškovi vezani uz dolazak u Bjelovar, to se svelo u početku na čast svakog sudionika u radu upravnih tijela.
Kasnije, kada je društvo ojačalo, nadoknađivani su minimalni troškovi za putovanja u mjesta gdje su održavani sastanci pa je povećan krug onih koji su mogli odvojiti svoje vrijeme za prisustvovanje sastancima. Izmjenama propisa vezanih za djelovanje udruženja građana i zaposlenika u takvim udruženjima, stručne stvari oko uređivanja, tiska i prodaje vezale su se za osobe iz Bjelovara, a upravljanje društvom je ostalom zagonetačima. Promjenama Statuta EUB formirani su Poslovni odbor i Izdavački savjet, a svako tijelo imalo je svoje zadatke za koje je odgovaralo Skupštini EUB.
Poslovni odbor je odgovoran za provođenje zacrtanih programa rada donesenih na skupštinama te pobliže razrađenih na sjednicama Izdavačkog savjeta EUB. U to vrijeme gotovo svakog mjeseca održavana je po jedna sjednica Poslovnog odbor EUB na kojima su rješavana brojna tekuća pitanja u poslovanju društva te donošene odluke vezane za financije društva.
U točkama o kojima se raspravljalo na sjednicama Poslovnog odbora uvijek je bilo i onih o kojima bi se danas moglo više pisati, obrazlagati situaciju u kojoj su se događale i donosile odluke. Kao primjer danas donosim jedan zapisnik s početka 1975. godine, koji će ilustrirati dio poslova koji nisu bili vezani uz sastavljačke aktivnosti, ali su bili bitni da bi i autorski rad mogao biti publiciran u izdanjima. Danas je to sigurno drugačije, gotovo da se ne vode nikakvi zapisnici i odlučuje vlasnik, izdavač ili tko god drugi bez pisanog traga. Uz ovaj zapisnik i brojni su prilozi iz rasprave i materijali po kojima je raspravljano.
Kao što se vidi iz priloga, Poslovni odbor je održan u Bjelovaru 18. siječnja 1975. godine, a toj sjednici prisustvovali su članovi Ivo Fici, Slavko Peleh, Ivica Perković, Ivan Ređep i Stjepan Horvat, a svoj izostanak opravdali su Vladimir Kuterovac i Mladen Gatalica.
Krajem 1974. pokrenut je časopis Predah pa je dana analiza prodaje prva dva broja, kao i sugestije za dopunu sadržaja lista. Donesen je zaključak da se Izdavački savjet održi u Zagrebu radi što manjih troškova te su utvrđena pitanja na koja Savjet mora dati odgovore i donijeti odluke koje će se odnositi na cjelokupno poslovanje u 1975. godini.
Utvrđeni su uvjeti za zapošljavanje u Radnoj zajednici EUB, formiranoj u skladu s novim zakonskim rješenjima za zaposlene.
U pripremi je bilo izdavanje knjige Miroslava Šanteka Zagonetke anagram i palindrom pa je odlučeno da se pozovu redakcije Enigme, KIH-a i Eureke na reklamnu donaciju za tisak knjige.
Odobrena su sredstva za emitiranje telopa na TV vezanih uz pojavu Predaha, kao i za pokriće kuverata i poštarine za razašiljane tisuću primjeraka na različite odgonetačke adrese prikupljene u tajništvu društva od ranijih godina.
Sjednica Izdavačkog savjeta održana je u zakazano vrijeme, a odmah poslije i redovita Skupština EUB.

Нема коментара: