четвртак, 29. мај 2014.

REČ PO RIJEČ (550)DŽEFERDAR
Džeferdar (persijski „dževherdar“, ukrašen dijamantima), duga puška kremenjača iz 18. i 19. vijeka, obično bogao ukrašene cevi i kundaka. Poznata je posebno u Turskoj, a u južno slovenskim krajevima naziva se i dževerdar, dževerdan, dževerlija, dževeruša i sedeflija. Cevi džeferdara su često ukrašene srebrom, a kundak je od drveta, savijen u obliku luka. Kundak je ukrašen sedefom, dragim kamenjem ili srebrom.

Нема коментара: