субота, 13. мај 2017.

REČ PO RIJEČ (1571)

LIMETA
Limeta je naziv za nekoliko hibrida citrusa kojima su zreli plodovi zelene boje. Plod limete je manji od ploda limuna, a podjednako je bogat vitaminom C. Često se koristi kao dodatak jelu ili piću (npr. lajmada i mohito).
Sem kao sveobuhvatni naziv za nakoliko vrsta citrusa, pojam obuhvata i:
-mamončilo, necitrusno zeleno voće u obliku kruške,
-persijska limeta, najrasprostranjenija vrsta; jedina bez semenja,
-obična limeta, gorka nehibridna vrsta poznata po piti,
-kalamondin, narandžasti filipinski citrus; tamno zelen nezreo,
-slatka limeta, slatka nehibridna vrsta zelenožute unutrašnjosti,
-lajmkvat, gorki hibrid persijske limete i kumkvata,
-crvena limeta, crveni hibrid palačne limete i hibrida mandarine i pomorandže,
-kombava, hibrid citrona i divlje raži smežuravog izgleda,
-australijska limeta, nehibridne vrste iz Australije,
-palačna limeta, izduženi citrus (u obliku roga/palca),
-loptasta limeta, citrus prečnika 12 centimetara (ostale limete su obično do pet),
-pustinjska limeta, veoma prilagodljivi divlji citrus.
Izvor: VikipedijaНема коментара: