недеља, 30. јун 2024.

SA FEJSBUKA

Fejsbuk podseća na objavu od pre 12 godina

Danas konačno završavam rad na mamutskoj ukrštenici (započet prije 6 mjeseci). Još ostaje samo korektura, štampanje i štampanje knjige (koju će na poklon dobiti svi autori)
Skandinavka ima 378 nastavaka (ako ja ne uradim još 2 da zaokružim na 380!), radilo ju je 122 kolega iz 12 zemalja (Srbije, BiH, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Crne Gore, Italije, Mađarske, Rumunije, Holandije, SAD i Kanade) na srpskom, hrvatskom, srpskohrvatskom, slovenačkom, bosanskom, makedonskom, engleskom, francuskom, italijanskom, portugalskom, španskom, nemačkom, poljskom, ruskom, rumunskom, mađarskom i latinskom jeziku). Kada se odštampa skandinavka bi trebalo da bude duga oko 160 metara, a biće predstavljena javnosti 26.avgusta na kikindskom trgu.

NOSTALGIJA (2092)


 Mini Čvor br. 12 (03.01.1970.) str. 6-7.
Prilog: Gojko Mandić

ZRNCA (A105)

 UČAURENI  ANAGRAM

Reljefnu ploču ću vam
za leteći list da dam.

Gojko Mandić

ANAGRAMIRANJE (A108)

REBUSANJE (A105)

Dragiša Cetić

"KLUPKO" (27)ANAGRAMIRANJE (A107)

(Rođen 30.06.1967. godine)

SVOJ MALI KINO-HIT!
Goce Pavlov

ANAGRAMIRANJE (A106)

 

субота, 29. јун 2024.

AKTUELNO (EURO)


DORUČAK NA TRAVI

Miloš Milićević
 

NOSTALGIJA (2091)

Čvor Razbibriga br. 85  (22.04.1972.)
 Prilog: Gojko Mandić

ZRNCA (A104)

REBUSANJE (A104)

Dobrivoj Jerinkić

"KLUPKO" (26)MEDOGMATIKA (34)

MEDOGMATIKA (34)
Večernji list, 29.6.2024.

"SUBOTIČKE NOVINE" (377)

28.06.2024.

"DUBROVAČKI DNEVNIK" (187)

28.05.2024.

"ZADARSKI TJEDNIK" (101)

EKK U "POBJEDI" (370)

23.06.2024.

петак, 28. јун 2024.

IN MEMORIAM

СТЕВАН Јована АПОСТОЛОВИЋ (1933 – 2024)

У Београду је 20. априла ове године умро, после дуже и тешке болести, Стеван АПОСТОЛОВИЋ, енигмата, адвокат, виолиниста, куглаш и спортски риболовац. Сахрањен је на Новом гробљу у Београду.

Рођен је у Пожеги 05. априла 1933. године.

Имао је Стеван АПОСТОЛОВИЋ буран живот. Пореклом је из професорске породице. Први лекар у Србији Јован АПОСТОЛОВИЋ био му је предак. Био је виолиниста од своје пете до 55. године, свирајући и на концертима а био је прва виолина градског оркестра у Ваљеву. По професији је био адвокат, а хоби су му била путовања тако да је обишао Северну и Јужну Америку, Хавајска острва, Индију, Кину и Јапан.

Заступљен је у ЛЕКСИКОНУ СРПСКИХ ЕНИГМАТА (Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ и Јован ВУКОВИЋ, ЕСС и Алма, Београд, 2007) где је на 29. страни дата кратка биографија са сликом. Између осталог ту је речено: „Енигматиком је почео да се бави веома рано. Јануара месеца 1946. године, са ненавршених 13 година, у часопису „Дуга“ појављује му се први ребус. Међутим, из енигмат ских вода прелази на куглашку стазу и на спортски риболов. Дуго је паузи-рао у енигматици, а од 2000. године поново постаје активан састављач. Сарађује у издањима које припрема Удружење енигмата „Вук Караџић“ и Енигматски клуб „Београд“, као и у издањима новинске куће „Политика“ („ХУПЕР енигматика“ и „Политика енигматика“).“ На 261. страни дата је „белина“ 7 х 7 класичне укрштенице објављене у „Политици енигматика“ број 193, 25. јула 2006. године.

Са супругом Милом био је члан Удружења енигмата „Вук Караџић“ (од 2000. па до 2016. године) и с њом учествовао на три Сусрета енигмата Србије : 5. СЕС у Нишкој Бањи 2005, 6. СЕС у Бајиној Башти 2006, и 7. СЕС у Лозници 2007. године. Пре тога је Стеван АПОСТОЛОВИЋ учествовао на 2. СЕС-у у Београду 2001. и 4. СЕС-у у Панчеву 2004. године. Заступљен је у „АЛМАНАХУ Сусрета енигмата Србије 1-17 (1998-2017)“ (приређивач Крста ИВАНОВ, ЕСС и ЕК Бор, Бор 2017) где му је објављена слика на 19. страни.

У монографији „ЕНИГМА – 70 ГОДИНА“ (Јован ВУКОВИЋ, Крста ИВАНОВ и Марјан РАДАКОВИЋ, ЕСС,ЕК „Нова загонетка“, ЕК Бор, 2023) представљен је у списку сарадника са сликом (први рад у „Новости енигми“ објавио 2000. године). Представљен је и у монографији „ТРИДЕСЕТ ПЕТ ГОДИНА УДРУЖЕЊА ЕНИГМАТА ВУК КАРАЏИЋ (1986-2021)“ (Ратко СТОЈКОВИЋ, УЕ „Вук Караџић“ и ЕСС, Београд, 2023) где је у списку чланова заједно са су-пругом Милом.

БИБЛИОГРАФИЈА СРПСКЕ ЕНИГМАТИКЕ (Марјан РАДАКОВИЋ, ЕСС, Алма, Београд, 2012) спомиње на четири места Стевана АПОСТОЛОВИЋА: на 280. страни под бројем 62254 у тексту „ШЕСТ ДЕЦЕНИЈА ЛАВИРИНТОМ КРАЉА МИНОСА“; на 310. страни под бројем 62751 помиње се као аутор текста „УТАЈА – ПРОНЕВЕРА“ („Вуков ковчежић2 број 22, март 2010); на 318 стра-ни под бројем 62873 аутор је текста „ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ ВАЉЕВСКЕ ЕНИГМАТИКЕ“ („Вуков ковчежић“ број 23, март 20119 и на страни 351 под бро-јем 80059 налази се у попису добитника ЗЛАТНЕ ПОВЕЉЕ ЕСС.

У антологијској књизи „УКРШТАЊЕ РЕЧИ У СРПСКОЈ ЕНИГМАТИЦИ“ (Миро-слав ЛАЗАРЕВИЋ, Јован ВУКОВИЋ, Миодраг ТОШИЋ, ЕК „Нова загонетка“ и „Алма“, Београд, 2014) објављена је слика Стевана АПОСТОЛОВИЋА на 166 страни а укрштеница посвећена Исидори СЕКУЛИЋ објављена у „Новости енигми“ број 2.372 од 1. септембра 2013. године (белина 7 х 7) на 220. стра ни.

За 50 година енигматског стваралаштва добио је ЗЛАТНУ ПОВЕЉУ ЕСС-а на 5. Сусретима енигмата Србије у Нишкој Бањи. Објавио је око 3.000 радова а понајвише класичних укрштеница, скандинавки и ребуса. Био је заговор-ник укрштених речи са белинама 7 х 7, користећи често веома оригиналне синтагме.

Био је члан УЕ „Вук Караџић“ из Београда и ЕК „Ваљево“. Оставио је знача-јан траг у српској енигматици па је потребно да се његово стваралаштво проучи и о њему опширније напише. Нека му је вечна слава и хвала.

В. Шарић

NOSTALGIJA (2090)

Čvor br. 40 (03.10.1970.) str. 5
Prilog: Gojko Mandić

ZRNCA (A103)

POTIRALJKA

LIJEPA TOP KOLIJEVKA DREVNE ENIGME PIRAMIDE?

Aljoša Vuković

ANAGRAMIRANJE (A105)

 NO, NE MRSITE?!

REBUSANJE (A103)

 

PRVENSTVO SRBIJE (3)


 

"KLUPKO" (25)
ANAGRAMIRANJE (A104)

 

четвртак, 27. јун 2024.

ZRNCA (A102)

 

"KOMUNA" (58)

ZRNCA IZ "KVIZORAME"

Kvizorama 1679, 29.06.2024.

ANAGRAMIRANJE (A103)

 AMO MIKSA ZRNCE

REBUSANJE (A102)


"KLUPKO" (24)
среда, 26. јун 2024.

ANAGRAMIRANJE (A102)

Sofija Necin

JOVANOV SLOGOVNI KVADRAT (448)

KUP, LjE, NA, NA, NE, NE, NI, NI, RI, RI, SI, SI, TI, VO, ZA, ZA

Vodoravno i okomito: 1. Pristojba koja se plaća za prijevoz (mn.), 2. Cijena zakupa, 3. Hunjavica (mn.), 4. Miroljubiv način rješavanja sporova.

Autor: Jovan Nedić