понедељак, 29. фебруар 2016.

IZMENE STATUTA ESSПромене Статута ЕСС  (2)
                                                                                                 
Влада Шарић је желео да се избегне могућност да бројнији клубови доминирају на скупштини и да ниједна одлука која им није по вољи не може да прође, или да се изгласавају за њих повољне одлуке...
___________________________________________________
Ако анализирамо раније и најновије предлоге:
Мислим да је боља варијанта да сви чланови ЕСС уједно буду и чланови скупштине, из следећих разлога: сви чланови савеза су равноправни у највишем органу савеза; тако нећемо морати пре сваке скупштине да пребројавамо по клубовима на колико делегата имају право; да ли је клуб делегирао колико му припада; да ли је благовремено председништву доставио имена делегата и замена; да прозивамо пре скупштине... Једноставно, зна се укупан број чланова савеза, а кворум може да се дефинише: (нпр.) 25 присутних на редовној скупштини, а 30 на изборној! У последњих 5-6 година на скупштинама је и присутно по 30-35 чланова савеза... Додатно може да се ограничи право одлучивања на скупштини – нпр. мора се учланити 60 дана пре одржавања скупштине...
Уосталом, већ смо одлучили да се напусти делегатски принцип.
____________________________________________
Сазивања скупштине и процедура за ванр. скупштину у нацрту је у ствари предлог ЕК Кикинда.
____________________________________________
Поставља се питање ко сада сачињава скупштину ЕСС?
Кад се погледа  чл. 20  Статута  ЕСС и структура савеза на дан 31.12.2015.године, клубови за скупштину 12. марта треба да делегирају укупно 13 чланова. Последњи пут су клубови достављали председништву имена представника пре сусрета у Ваљеву:
 1. _____________________________? - испред ЕК ''Бор''
 2. Бранислав Никић     (замена Јован Новаковић) - испред ЕК ''Браничево''
 3. _____________________________? - испред ЕК ''Ваљево''
 4. Владимир Шарић    (замена Стеван Апостоловић) - испред УЕ ''Вук Караџић''
 5. __________________________? – испред ЕД ''Ђорђе Натошевић''
 6. Златан Пупезин (замена Вања Томашев) – испред ЕК ''Кикинда''
 7. Славко Бован (замена Миодраг Иванишевић) – испред ЕК ''Кикинда''
 8. Никола Пешић (замена Марјан Радаковић) – испред ЕК ''Ниш''
 9. ___________________________? – испред ЕК ''Нова загонетка''
 10. _________________________________? – испред ЕК ''Нова загонетка''
 11. _______________________________? – испред ЕК ''Пирамида''
 12. Сретен Перић (замена Марко Марковић) – испред ЕК ''Изазов''
 13. Јован Вуковић – појединачни члан
Значи, ових 13 су чланови скупштине ЕСС, а где је знак питања клубови треба да доставе имена. Мада, статут не прецизира да председништво пре скупштине саопштава списак скупштине, него каже уопштено да председништво ''припрема и сазива скупштину''.
_____________________________________
Што се тиче председништва, предлог Јове Вуковића и ЕК Кикинда је да председништво броји 9 енигмата који хоће да раде, без обзира на клупску припадност. Процедура коју предлаже ЕК Кикинда је тежа да се запамти. Ако сам добро разумео њихов предлог: регистровани клубови (УЕВК, ЕКНЗ, ЕДЂН и ЕКП) достављају 4 х најмање 2 = најмање 8 предложених. Гласа се (заокружује) за најбољег међу предложенима  једног клуба,  па између предложених из другог клуба, па из трећег, па из четвртог. Ова листа кандидата би била на врху гласачког листића и тако се добију 4 члана председништва.
Сад треба изабрати још 5 чланова председништва.
Секције (Бор, Браничево, Ваљево, Ниш, Кикинда, Изазов) предлажу 1+1+1+1+2+1=7 кандидата и њихова имена су у средини гласачког листића.  (Кикинда предлаже 2 кандидата јер има 22 члана у ЕСС, а остали по 1 кандидата јер имају мање од 10 чланова). Испод на гласачком листићу су предлози за чланове који нису у клубу. За преосталих 5 заокружује се по вољи, али се води рачуна да укупан број заокружених не пређе 9. Код пребројавања, 4 ''најбоља'' изабрана из регистрованих клубова – по један из клуба, су неприкосновени, а свима осталима се броје и рангирају гласови... Овде ми је остало нејасно: кад се изаберу 4 из 4 регистрована клуба, требало би наново формирати остатак листића, јер они који нису ''прошли'' испред клуба, сад прелазе на нову листу, са осталима? За њих је то бараж.
________________________________________

Милетов или Банетов предлог (?) је био: да се део председништва из регистрованих клубова (ЕКП, УЕВК, ЕДЂН и ЕКНЗ) бира по разрезу: 1из клуба до 10 чланова, 2 /клубови од 11-20 чланова/, 3 /клубови преко 20 чланова, а за све остале секције и чланице савеза  - 5 чланова фиксно. Тренутно би такав разрез значио следеће: регистровани ЕК ПИРАМИДА 5 чланова - 1 у председништво, регистровано УЕ ВК 15 чланова – 2 у председништво, регистровано ЕД ЂН 12 чланова – 2 у председништво, регистровани ЕК Н. ЗАГОНЕТКА 30 чланова – 3 у председништво, сви остали заједно (ЕК БОР, ЕК БРАНИЧЕВО, ЕК ВАЉЕВО, ЕК КИКИНДА, ЕК НИШ, ЕК ИЗАЗОВ, Јован Вуковић) – 5 чланова. Укупно би било 13 чланова председништва, а гласачки листић би се припремио према овом разрезу.
_____________________________________________

Ја сам предложио да 10 клубова предложе по 2 кандидата. Гласа се клуб по клуб, за бољег. Тако добијемо 10 чланова председништва, а 11. члан председништва се бира из редова енигмата који нису чланови клубова, уредника, чланова редакција – којих и тако скоро да нема у пракси.  За ову варијанту неки су ми рекли да се не поштује разлика у бр. стању клубова...
_____________________________________________

Кад се изабере 11 чланова председништва, поставља се питање како изабрати председника. Једна варијанта је да га њих 11 изабере између себе, а друга да га бира скупштина, ко има највише гласова?!
____________________________________________
Молио бих да се наредних изјасните о овим предлозима, како би на скупштини усвојили измене без дискусије. У Ваљеву смо и оно што смо усагласили током лета опет почели да анализирамо.
Имамо и обавезу да АПР-у доставимо пречишћен текст статута.
_____________________________________________
У Крагујевцу
29.2.2015.г.    
 Председник ЕСС
Александар Јанковић

VEZA JE OVDE 

KVADRAT


A, BIST, I, JA, KON, LI, LO, MIR, NI, NIN, NJA, RA, RA, RAK, SI, STA, STE, TE, TRAŠ.
1. Pasmina pasa, istarski gonič,
2. Ono što se stere ispod stoke,
3. Žitelj mesta kod Osijeka,
4. Stručnjak za arapski jezik i kulturu,
5. Muško ime
6. Ime glumiceVikander (slika)
7. Čovek koji u svemu kontrira.
Autor: MIlutin Tepšić

SREĆAN ROĐENDAN!SLOBODAN BARBIROVIĆ –
ROĐEN NA DANAŠNJI DAN
Piše: Jovan Nedić
U "Malom zagonetačkom datumaru" (Franjo Tušek, "Čvor", Bjelovar, 1983) datum 29. februar nije zabilježen, što znači da autor nije pronašao ni jedan enigmatski događaj koji se desio toga dana. Od 1983. do danas prošle su 33 godine, a neko novo slično izdanje nije se pojavilo. Ni u novom enigmatskom datumaru 29. II. ne bi vjerovatno imao mnogo stavaka, ali je sigurno da bi imao bar – jednu. Naime, toga dana 1952. godine rođen je u Osijeku Slobodan Barbirović, o kome je u 41. broju "Vesnika Enigmatskog kluba 'Nova zagonetka'" (april, 2015) Vladimir Šarić objavio dopunu za "Leksikon srpskih enigmata".
U toj dopuni ističe se da je Barbirović "magistar ekonomskih nauka, ovlašćeni računovođa i financijski revizor" te "popularizator enigmatike u Kruševcu, naročito među najmlađima".
Do 1979. Barbirović je živio u baranjskom selu Karancu, a otada do danas u Kruševcu, ali i dalje ima kuću u Karancu i povremeno dolazi u "stari kraj". Opširnije o njegovoj životnoj, radnoj i stručnoj biografiji može se pročitati u "Vesniku". Na ovom mjestu citiraćemo samo onaj dio koji se odnosi na enigmatiku:
"Prve ukrštene reči objavio je 1975. godine u listu «Baranjski srednjoškolac», u kome je uređivao enigmatsku rubriku. Radove je objavljivao i u «Belju», «Glasu Slavonije», «Čvoru», «Vjesnikovom kvizu», «Pan erotici». Najviše voli tematske skandinavke i osmosmerke.
Učestvovao je na više takmičenja u «kvizovci», a jedno ovakvo takmičenje organizovao je i u Kruševcu. Učestvovao je i na par televizijskih kvizova.
Bio je osnivač i predsednik Enigmatskog kluba «Kruševac» i član Predsedništva Enigmatskog saveza Srbije. Pokretao je učenike kruševačkih osnovnih škola na stvaranje enigmatskih radova i njihovo objavljivanje u «Mini kvizu za osnovce», kao i za učestvovanje na republičkim takmičenjima osnovaca iz enigmatike u Valjevu (tri nagrađena) i u Staroj Pazovi (17 nagrađenih). Pomagao je tadašnjem predsedniku Enigmatskog saveza Srbije Branku Poliću u pridobijanju najmlađeg naraštaja za enigmatiku."
Na slici: Slobodan Barbirović, snimljen 19. avgusta 2014. godine, u svojoj djelomično obnovljenoj kući u Karancu, demoliranoj za vrijeme posljednjeg rata.

JOŠ JEDAN GAF

Australija gradi ogradu na granici sa Slovenijom.

Više detalja na: http://www.nezavisne.com/novosti/svijet/Jos-jedan-gaf-CNN-a-Australija-gradi-ogradu-na-svojoj-granici-sa-Slovenijom/356717
Australija gradi ogradu na granici sa Slovenijom.

Više detalja na: http://www.nezavisne.com/novosti/svijet/Jos-jedan-gaf-CNN-a-Australija-gradi-ogradu-na-svojoj-granici-sa-Slovenijom/356717

EVERGRIN (506)

Vjesnikov Kviz 408
(Prilog: Ilija Đurković)

REBUSANJE (2050)


AKTUELAN ANAGRAM

DIVNA! ALI KRASI JE...
... ovogodišnji Oskar za sporednu ulogu za film ''Dankinja''!
Autor: Milorad Živanić

ZRNCA (1090)

OBRATNI INDIREKT
Radi pokroviteljstva Olimpijskih igara u Tokiju, 
pozvao je...(4, 3)
Autor: Milan Žarkovački

ASOCIJACIJE (964)

Autor: Ilija Ozdanovac

ANAGRAMIRANJE (2039)

Autor: Zdenko Capan

REBUSANJE (2051)


REČ PO RIJEČ (1140)DŽEJ DŽEJ OKOČA
Džej Džej Okoča je nekadašnji nigerijski fudbaler koji je od 1993. do 2006. godine za reprezentaciju Nigerije odigrao 75 utakmica i postigao 14 golova.

MAGIČNI LIK


ANAGRAMIRANJE (2038)

RETRO NAS PALI
Autor: Ilija Ozdanovac

недеља, 28. фебруар 2016.

PETI MEMORIJAL "ĐURO KNEŽEVIĆ"
U znak sećanja na Đuru Kneževića jednog od najvećih majstora za anagrame,  Enigmatski klub Kikinda“ raspisuje konkurs za čist anagram na zadatu temu (aforizam Stanislava Leca, poljskog satiričara i pesnika).

PROZOR U SVET MOŽE SE ZATVORITI NOVINAMA

Propozicije:
1. Od zadatih slova treba da sklopite čist anagram (ista slova u postavci i re
šenju).
2. Učesnici mogu poslati neograničen broj anagrama.
3. Anagrami se potpisuju punim imenom i prezimenom i adresom autora.
4. Rok za slanje anagrama je 01. mart 2016. godine,  na e-mail: slavkobovan@yahoo.co.uk
5. Anagrami se mogu poslati i kao SMS na tel. 063-89-41-064, ili na adresu: Gavrila Principa 11, Kikinda.
6. Žiriranje će se obaviti u dve faze. U prvoj fazi žiriranja, učesnici će odabrati 30 anagrama koji će, složeni azbučnim redom, bez imena autora biti dostavljeni na ocenjivanje sudijama koji će rangirati DESET najboljih (ocene: 10, 9, ...1).
7. Najbolji anagram biće nagrađeni peharom i vrednom knjigom.
(Moguće je da će, uz pomoć sponzora, biti još nekih nagrada).