петак, 21. април 2017.

REČ PO RIJEČ (1549)

SABLJA
Piše: Novo Zekić
SABLjA  ili SABJA je najpoznatije srednjovjekovno oružje svih junaka i uz svaku je išao odgovarajući pridjev kao pojašnjenje, ili njenog porijekla ili neke osobine. Evo popisa tih bližih odredbi iz cjelokupnog ciklusa pjesama o Marku Kraljeviću: (po azbučnom redu)
britka, gola, gungulača, darovnica, dimiskija, dimiskinja, dimišćija, diplenica, zakovana, zarđala, zlatna, junačka, kalakli(j)a, krvava, misirkinja, naoštrena, od darova, od mejdana, odmetkinja, okovana, ostra, ostrica, oštra, pozlaćena, posjeklica, samokovna, sa očima, svitla, slaba, solunska, tanka.

Treba napomenuti da su u  Antologiji  Milana Lukića i Ivana Zlatkovića koju sam i koristio kao izvor, obuhvaćene pjesme na  više jezika, što je vidljivo i po ovim riječima.

Нема коментара: