понедељак, 26. јун 2017.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST14 коментара:

Slavko Bovan је рекао...

Председништво ЕК „Кикинда“ разматрало је Одлуку „Нове Загонетке“ објављене на сајту ЕСС. Одлуку одбацујемо као формално мањкаву, неосновану и лицемерну.
Одлука је мањкава јер се не наводи колико је чланова НЗ гласало „ЗА“.До нас су стигле информације да се скупштина није изјашњавала гласањем.
Одлука је неоснована јер се наводи да ЕКК већ дуже време, преко блога „Енигматика (тупљење и оштрење)“ тенденциозно напада и вређа чланове ЕСС и чланове НЗ. Потпуна неистина. Није наведен ни један пример напада и вређања. Даље се наводи да предњаче у вређањима чланови Милорад Живанић и Младен Марковић. Из овога закључујемо да они предњаче, а остали их следе. Неистина. Председништво ЕКК најоштрије осуђује сваку врсту вређања колега, било где и било када (на скупштинама ЕСС, седницама председништва, писмима, блоговима и сајтовима, гласилима клубова, личним обраћањима,...). ЕКК никога не вређа нигде и никада (посебно не на ТИО), те све такве оптужбе одбацујемо. Ми градимо коректне односе са свима.
Одлука је лицемерна јер се апострофира наводно вређање од стране два наша члана, а не користи се исти аршин за све. ЕКК и поједини наши чланови трпе вишегодишње вређање и то не од било кога већ од појединих чланова председништва ЕСС. Најновији вид вређања целокупног чланства ЕКК од стране председника ЕСС је то што нас није позвао на седницу председништва ЕСС. Подсећамо на увреде које смо трпели од стране чланова председништва на седницама и на интернету. Такође, председник НЗ је у неколико наврата у „Веснику“ изнио увреде на рачун ЕКК. Пре извесног времена смо неутемељено оптужени у „Веснику“ да континуирамо пљујемо по „Енигми“. Неистина.
Сматрамо да је овакав третман крајње лицемеран. Или правила важе за свакога, или нема правила. Исти аршин треба да важи за Младена Марковића који нпр. једног колегу назива „вепровом главом“. као и за тог члана председништва ЕСС када десетине пута пласира неистину да је Марковић у лудници.
Као што смо навели, против смо било какве врсте вређања, али нам није јасно зашто тражите санкцију за само једног (или двојицу) енигмата у Србији, када има доста „кандидата“ за санкционисање по разним основама (претње смрћу на самим седницама председништва, увреде, клевете, лажи, подметања, ...или најновији шовинистички испад на блогу „Енигмотека“).
Апелујемо на све енигмате да се приликом сваког вида комуникације уздрже од било каквог недоличног изражавања. Тражимо да чланови ЕКК имају исти третман као сви остали чланови ЕСС. Све горе наведено односи се и на све нечланове ЕСС.
Изражавамо жаљење што је усвојена оваква одлука, примили смо је к знању, али као организован и озбиљан клуб, поштоваћемо процедуру. Председништво ће овај проблем изнети на Скупштини која је планирана за октобар, када ће бити усвојена коначна одлука. До тада, обавештавамо „Нову Загонетку“ да је на снази принцип реципроцитета.
Нећемо дозволити да се блати наш углед, нити да се ниподаштава наш добар рад.
Уважавамо свакога, те тражимо да се други понашају према нама на исти начин.


Slavko Bovan је рекао...

Saopštenje za javnost

Predsedništvo EK „Kikinda“ razmatralo je Odluku „Nove Zagonetke“ objavljene na sajtu ESS. Odluku odbacujemo kao formalno manjkavu, neosnovanu i licemernu.
Odluka je manjkava jer se ne navodi koliko je članova NZ glasalo „ZA“.Do nas su stigle informacije da se skupština nije izjašnjavala glasanjem.
Odluka je neosnovana jer se navodi da EKK već duže vreme, preko bloga „Enigmatika (tupljenje i oštrenje)“ tendenciozno napada i vređa članove ESS i članove NZ. Potpuna neistina. Nije naveden ni jedan primer napada i vređanja. Dalje se navodi da prednjače u vređanjima članovi Milorad Živanić i Mladen Marković. Iz ovoga zaključujemo da oni prednjače, a ostali ih slede. Neistina. Predsedništvo EKK najoštrije osuđuje svaku vrstu vređanja kolega, bilo gde i bilo kada (na skupštinama ESS, sednicama predsedništva, pismima, blogovima i sajtovima, glasilima klubova, ličnim obraćanjima,...). EKK nikoga ne vređa nigde i nikada (posebno ne na TIO), te sve takve optužbe odbacujemo. Mi gradimo korektne odnose sa svima.
Odluka je licemerna jer se apostrofira navodno vređanje od strane dva naša člana, a ne koristi se isti aršin za sve. EKK i pojedini naši članovi trpe višegodišnje vređanje i to ne od bilo koga već od pojedinih članova predsedništva ESS. Najnoviji vid vređanja celokupnog članstva EKK od strane predsednika ESS je to što nas nije pozvao na sednicu predsedništva ESS. Podsećamo na uvrede koje smo trpeli od strane članova predsedništva na sednicama i na internetu. Takođe, predsednik NZ je u nekoliko navrata u „Vesniku“ iznio uvrede na račun EKK. Pre izvesnog vremena smo neutemeljeno optuženi u „Vesniku“ da kontinuiramo pljujemo po „Enigmi“. Neistina.
Smatramo da je ovakav tretman krajnje licemeran. Ili pravila važe za svakoga, ili nema pravila. Isti aršin treba da važi za Mladena Markovića koji npr. jednog kolegu naziva „veprovom glavom“. kao i za tog člana predsedništva ESS kada desetine puta plasira neistinu da je Marković u ludnici.
Kao što smo naveli, protiv smo bilo kakve vrste vređanja, ali nam nije jasno zašto tražite sankciju za samo jednog (ili dvojicu) enigmata u Srbiji, kada ima dosta „kandidata“ za sankcionisanje po raznim osnovama (pretnje smrću na samim sednicama predsedništva, uvrede, klevete, laži, podmetanja, ...ili najnoviji šovinistički ispad na blogu „Enigmoteka“).
Apelujemo na sve enigmate da se prilikom svakog vida komunikacije uzdrže od bilo kakvog nedoličnog izražavanja. Tražimo da članovi EKK imaju isti tretman kao svi ostali članovi ESS. Sve gore navedeno odnosi se i na sve nečlanove ESS.
Izražavamo žaljenje što je usvojena ovakva odluka, primili smo je k znanju, ali kao organizovan i ozbiljan klub, poštovaćemo proceduru. Predsedništvo će ovaj problem izneti na Skupštini koja je planirana za oktobar, kada će biti usvojena konačna odluka. Do tada, obaveštavamo „Novu Zagonetku“ da je na snazi princip reciprociteta.
Nećemo dozvoliti da se blati naš ugled, niti da se nipodaštava naš dobar rad.
Uvažavamo svakoga, te tražimo da se drugi ponašaju prema nama na isti način.


Zlatan Pupezin
Predsednik EKK

Luka је рекао...

Vrlo pohvalno za Vodstvo EKK da svoje članstvo informira na njihovim pismima. Članovi iz Makedonije i Slovenije vjerujem dovoljno razumiju srpski jezik da shvate u čemu je stvar!

Slavko Bovan је рекао...

Naravno, očekujemo da ovo saopštenje bude objavljeno na sajtu ESS, kao što je objavljena Odluka Nove Zagonetke.

Slavko Bovan је рекао...

Objavljeno na sajtu ESS. Zahvaljujem.

Mandrak је рекао...
Аутор је уклонио коментар.
Mandrak је рекао...
Администратор блога је уклонио коментар.
Giša је рекао...
Администратор блога је уклонио коментар.
Mandrak је рекао...
Администратор блога је уклонио коментар.
Slavko Bovan је рекао...

Jedno vrijeme blog je bio bez nadzora, a danas gledan da ima novih dešavanja.
Moraću malo da razmislim šta da radim sa prethodnim komentarima. Dajte mi malo vremena. (Trenutno razmišljam o mudrom predlogu Piramide - Kad nije moglo na skupštini, hajde da probamo preko predsedništva).

Slavko Bovan је рекао...

Razmislio sam.
Molim za razumijevanje (Obraćam se piscima komentara koje sam izbrisao).

Slavko Bovan је рекао...

(Obrisani komentari su sačuvani)

Giša је рекао...

OK Slavko, pošto si moj komentar (prvi put) obrisao, iako je bio izazvan Markovićevim komentarom, njegov odgovor (a i ostale odgovore) želim da mi pošalješ na e-mail, pošto i sam kažeš da su sačuvani.

Hvala ti unaprijed.

Slavko Bovan је рекао...

Šaljem odgovor na mejl. Tvoj komentar je obrisan iz praktičnih razloga, jer bi mnogobrojni čitaoci (kojih ima dosta) ne bi imali pojma o čemu pišeš.

Ako ostali čitaoci insistiraju (ili ti insistiraš) kementar/komentare ću vratiti.