среда, 08. август 2018.

JOVANOV SLOGOVNI KVADRAT (149)

FE, JAL, JAL, JAL, KA, KA, O, RA, RA, RI, RI, TA, TA, TA, TA, VAN
Vodoravno i uspravno: 1. Članica omladinske organizacije u SFRJ koja je omogućavala svojim članovima jeftin ljetni odmor, 2. Ime crnogorske rijeke (sastavnice Drine) na španskoj i portugalskoj Wikipediji, 3. Poznati mjuzikl kompozitora Alfija Kabilja, libretista Milana Grbića i režisera Vlade Štefančića, koji je premijerno izveden 28. XII. 1971. u Zagrebu, 4. "Poslednja tavanica ispod krova, izvedena od drvenih greda, sa gornjom daščanom oplatom preko koje se razastire sloj blata za izolaciju od toplote ili sloj peska sa podom od običnih ili od patosnih opeka, položenih usuvo, bez maltera. S donje strane je konstrukcija letvisana za izradu malterisanog plafona" (također: potkrovna tavanica) – izvor: "Leksikon građevinarstva", Beograd, 1962.
NAPOMENA: U "Ilustrovanom rečniku izraza u narodnoj arhitekturi" Slobodana M. Nenadovića pojam pod 4. opisan je kao "tavan kod koga se sa gornje strane tavanice udare daske, iznad kojih se postavi malter od blata. Služi kao toplotna izolacija." U "Rečniku srpskih govora Vojvodine" (sveska 4: K-Lj) ta riječ je (s crticom iza drugog sloga) opisana kao "zabat od dasaka", a zabilježena je u Platičevu (Srem). Po svemu sudeći, te riječi nema u rječnicima kojima se enigmatičari obično služe.
Autor: Jovan Nedić

9 коментара:

N. Petkovski је рекао...

FE RI JAL KA
RI O TA RA
JAL TA JAL TA
KA RA TA VAN

Belirac је рекао...

U ovom slogovnom kvadratu 4x4 iznio sam dokaze da postoji riječ "karatavan" i kako se ona tumači u stručnim knjigama. Pritom sam se koristio podacima koje su na jednom enigmatskom blogu iznijeli Sreten Perić i Krsta Ivanov: vidjeti OVDJE.

B. Antonić је рекао...

Imao sam KARATAVAN u roglju 7x9 obljavljenom u "Kvizorami" 22/2012. Zabilježio sam ga iz "Enigme" šezdesetih godina.

ISHRSKATI
SKRETALJKA
HRANARINA
RENESANSA
STASITOST
KARATAVAN
ALJINOVIĆI
TKNSSAĆ
IAAATNI


Belirac је рекао...

A kako ste ga opisali?

B. Antonić је рекао...

Ovako: Pučka riječ za ožbukani trščani strop.

Tako sam našao na Googleu. Na Kvarneru se trščana podloga žbuci na stropu zove štuketi.

Mladen Markovic је рекао...
Аутор је уклонио коментар.
Mladen Markovic је рекао...

Meni je ta reč poznata iz života.
Moj deda je pre nekih 60 godina u kući na selu svojeručno napravio jedan. :)
Prvo, bio mi je zanimljiv akcenat: rekli bismo karaTAvan, zar ne, a on je to zvao karataVAN (zvuči kao tarararam... i arhaično, jer se akcenat na poslednjem slogu danas vrlo retko koristi čak i u prizrensko-timočkom dijalektu).
Drugo, koliko sam shvatio, to je neka vrsta oplate od trske i blata (preko toga ide malter, pa kreč, naravno). Na mestima gde je malter otpao, danas može da se vidi korišćeni materijal, pa i da se rekonstruiše način na koji su trska i blato kombinovani.
I treće, možda moj deda nije umeo to da napravi kako valja, ali rekao bih da toplotna izolacija nije realizovana sa očekivanim predznakom. :) Ulazio sam u prostorije sa karatavanom i tokom zime i tokom leta, i moje iskustvo je sledeće: kad je napolju - 10, unutra je - 25 stepeni, a kad sve gori, kad je 40, unutra je 60. :)

Анониман је рекао...


SLOGOKVADRATI SA TEMATSKIM POJMOM KARATAVAN

1. slogokvadrat sa 1. KARATAVAN

KARATAVAN
RADIJALI
TAJANJANI
VANLINIJAŠ

2. slogokvadrat sa 2. KARATAVAN

BARKAROLE
KARATAVAN
ROTARISTI
LEVANTINAC

3. slogokvadrat sa 3. KARATAVAN

HURAKAMI
RAZARALO
KARATAVAN
MILOVANKA

4. slogokvadrat sa 4. KARATAVAN

BIONIKA
OLIVERA
NIVELETA
KARATAVAN

Vlašar

Belirac је рекао...

Zanimljivi su ovi Šarićevi kvadrati s tematskom riječju karatava. Ja sam svoj kvadrat počeo sastavljati s pojmom "Jalta, Jalta".