понедељак, 29. фебруар 2016.

IZMENE STATUTA ESS



Промене Статута ЕСС  (2)
                                                                                                 
Влада Шарић је желео да се избегне могућност да бројнији клубови доминирају на скупштини и да ниједна одлука која им није по вољи не може да прође, или да се изгласавају за њих повољне одлуке...
___________________________________________________
Ако анализирамо раније и најновије предлоге:
Мислим да је боља варијанта да сви чланови ЕСС уједно буду и чланови скупштине, из следећих разлога: сви чланови савеза су равноправни у највишем органу савеза; тако нећемо морати пре сваке скупштине да пребројавамо по клубовима на колико делегата имају право; да ли је клуб делегирао колико му припада; да ли је благовремено председништву доставио имена делегата и замена; да прозивамо пре скупштине... Једноставно, зна се укупан број чланова савеза, а кворум може да се дефинише: (нпр.) 25 присутних на редовној скупштини, а 30 на изборној! У последњих 5-6 година на скупштинама је и присутно по 30-35 чланова савеза... Додатно може да се ограничи право одлучивања на скупштини – нпр. мора се учланити 60 дана пре одржавања скупштине...
Уосталом, већ смо одлучили да се напусти делегатски принцип.
____________________________________________
Сазивања скупштине и процедура за ванр. скупштину у нацрту је у ствари предлог ЕК Кикинда.
____________________________________________
Поставља се питање ко сада сачињава скупштину ЕСС?
Кад се погледа  чл. 20  Статута  ЕСС и структура савеза на дан 31.12.2015.године, клубови за скупштину 12. марта треба да делегирају укупно 13 чланова. Последњи пут су клубови достављали председништву имена представника пре сусрета у Ваљеву:
 1. _____________________________? - испред ЕК ''Бор''
 2. Бранислав Никић     (замена Јован Новаковић) - испред ЕК ''Браничево''
 3. _____________________________? - испред ЕК ''Ваљево''
 4. Владимир Шарић    (замена Стеван Апостоловић) - испред УЕ ''Вук Караџић''
 5. __________________________? – испред ЕД ''Ђорђе Натошевић''
 6. Златан Пупезин (замена Вања Томашев) – испред ЕК ''Кикинда''
 7. Славко Бован (замена Миодраг Иванишевић) – испред ЕК ''Кикинда''
 8. Никола Пешић (замена Марјан Радаковић) – испред ЕК ''Ниш''
 9. ___________________________? – испред ЕК ''Нова загонетка''
 10. _________________________________? – испред ЕК ''Нова загонетка''
 11. _______________________________? – испред ЕК ''Пирамида''
 12. Сретен Перић (замена Марко Марковић) – испред ЕК ''Изазов''
 13. Јован Вуковић – појединачни члан
Значи, ових 13 су чланови скупштине ЕСС, а где је знак питања клубови треба да доставе имена. Мада, статут не прецизира да председништво пре скупштине саопштава списак скупштине, него каже уопштено да председништво ''припрема и сазива скупштину''.
_____________________________________
Што се тиче председништва, предлог Јове Вуковића и ЕК Кикинда је да председништво броји 9 енигмата који хоће да раде, без обзира на клупску припадност. Процедура коју предлаже ЕК Кикинда је тежа да се запамти. Ако сам добро разумео њихов предлог: регистровани клубови (УЕВК, ЕКНЗ, ЕДЂН и ЕКП) достављају 4 х најмање 2 = најмање 8 предложених. Гласа се (заокружује) за најбољег међу предложенима  једног клуба,  па између предложених из другог клуба, па из трећег, па из четвртог. Ова листа кандидата би била на врху гласачког листића и тако се добију 4 члана председништва.
Сад треба изабрати још 5 чланова председништва.
Секције (Бор, Браничево, Ваљево, Ниш, Кикинда, Изазов) предлажу 1+1+1+1+2+1=7 кандидата и њихова имена су у средини гласачког листића.  (Кикинда предлаже 2 кандидата јер има 22 члана у ЕСС, а остали по 1 кандидата јер имају мање од 10 чланова). Испод на гласачком листићу су предлози за чланове који нису у клубу. За преосталих 5 заокружује се по вољи, али се води рачуна да укупан број заокружених не пређе 9. Код пребројавања, 4 ''најбоља'' изабрана из регистрованих клубова – по један из клуба, су неприкосновени, а свима осталима се броје и рангирају гласови... Овде ми је остало нејасно: кад се изаберу 4 из 4 регистрована клуба, требало би наново формирати остатак листића, јер они који нису ''прошли'' испред клуба, сад прелазе на нову листу, са осталима? За њих је то бараж.
________________________________________

Милетов или Банетов предлог (?) је био: да се део председништва из регистрованих клубова (ЕКП, УЕВК, ЕДЂН и ЕКНЗ) бира по разрезу: 1из клуба до 10 чланова, 2 /клубови од 11-20 чланова/, 3 /клубови преко 20 чланова, а за све остале секције и чланице савеза  - 5 чланова фиксно. Тренутно би такав разрез значио следеће: регистровани ЕК ПИРАМИДА 5 чланова - 1 у председништво, регистровано УЕ ВК 15 чланова – 2 у председништво, регистровано ЕД ЂН 12 чланова – 2 у председништво, регистровани ЕК Н. ЗАГОНЕТКА 30 чланова – 3 у председништво, сви остали заједно (ЕК БОР, ЕК БРАНИЧЕВО, ЕК ВАЉЕВО, ЕК КИКИНДА, ЕК НИШ, ЕК ИЗАЗОВ, Јован Вуковић) – 5 чланова. Укупно би било 13 чланова председништва, а гласачки листић би се припремио према овом разрезу.
_____________________________________________

Ја сам предложио да 10 клубова предложе по 2 кандидата. Гласа се клуб по клуб, за бољег. Тако добијемо 10 чланова председништва, а 11. члан председништва се бира из редова енигмата који нису чланови клубова, уредника, чланова редакција – којих и тако скоро да нема у пракси.  За ову варијанту неки су ми рекли да се не поштује разлика у бр. стању клубова...
_____________________________________________

Кад се изабере 11 чланова председништва, поставља се питање како изабрати председника. Једна варијанта је да га њих 11 изабере између себе, а друга да га бира скупштина, ко има највише гласова?!
____________________________________________
Молио бих да се наредних изјасните о овим предлозима, како би на скупштини усвојили измене без дискусије. У Ваљеву смо и оно што смо усагласили током лета опет почели да анализирамо.
Имамо и обавезу да АПР-у доставимо пречишћен текст статута.
_____________________________________________
У Крагујевцу
29.2.2015.г.    
 Председник ЕСС
Александар Јанковић

VEZA JE OVDE 

1 коментар:

Slavko Bovan је рекао...

Predsedništvo EKK sastaće se sutra i još jednom ćemo pretresti ove teme, ali mi se čini da bi doprinos diskusiji mogli dati i drugi klubovi/sekcije/pojedinci.