субота, 27. фебруар 2016.

PISMO KLUBOVIMAПромене Статута ЕСС
                                                                                                 
Сви се слажемо да важећи статут из 2010.године не задовољава потребе за јасним односима и ефикасним радом савеза. На 2. седници Председништва ЕСС, 26.4.2015.г. покренуто је питање промена статута ЕСС. О тој теми  расправљало се више пута (на председништву, на науспешној скупштини у Ваљеву, у контактима...), али нисмо дошли до јединственог става о појединим тачкама.  
Овакво решење (са 15 чланова у председништву и са 18 делегираних чланова скупштине, поименице изабраних на скупштини 2013. године ) је апсурдно. Штавише, кад се погледа чл. 20 Статута  ЕСС и тренутна структура савеза, за скупштину 12. марта треба да делегиарају:  ЕК БОР -1;  ЕК-БРАНИЧЕВО-1;  ЕК ВАЉЕВО-1;  УЕ В. КАРАЏИЋ-1;  ЕД Ђ. НАТОШЕВИЋ-1;  ЕК КИКИНДА-2;  ЕК НИШ-1;  ЕК Н. ЗАГОНЕТКА-2;  ЕК ПИРАМИДА-1;  ЕК ИЗАЗОВ -1;   Ј. ВУКОВИЋ-1.  Скупштина ЕСС броји  13 чланова, а председништво као њен извршни орган 15 ?!

1. Да ли задржати делегатски принцип за формирање скупштине, и ако га задржимо – са којим разрезом или ићи на решење да су сви чланови савеза уједно и чланови скупштине? 

У нацрту статута који вам достављам је варијанта да су сви чланови савеза уједно и чланови скупштине.

Владимир Шарић има други предлог: да се задржи делегатски принцип, јер ће се тако избећи могућност да гласачка машина на скупштини намеће одлуке. Разрез да буде: клубови до 10 чланова – 2 у скупштину, клубови са 11-20 чланова - 3, клубови са 21-30 чланова – 4, клубови са 31 члан и више - 5 у скупштину. Тренутно би такав предлог значио следеће: ЕК БОР 4 члана – 2 у скупштину, ЕК БРАНИЧЕВО 5 чланова – 2 у скупштину, ЕК ВАЉЕВО 6 чланова – 2 у скупштину,  УЕ В. КАРАЏИЋ 15 чланова – 3 у скупштину, ЕД Ђ. НАТОШЕВИЋ 12 чланова – 3 у скупштину, ЕК КИКИНДА 22 члана  - 4 у скупштину, ЕК НИШ 6 чланова – 2 у скупштину, ЕК Н. ЗАГОНЕТКА 30 чланова – 4 у скупштину, ЕК ПИРАМИДА 5 чланова - 2 у скупштину, ЕК ИЗАЗОВ  6 чланова – 2 у скупштину, Јован Вуковић није члан ниједног клуба – 1 у скупштину. Укупно 27 чланова скупштине. У овом случају клубови би писаним путем доставили имена својих чланова које шаљу у скупштину и њихових замена, и списак чланова скупштине би био објављен на сајту ЕСС.

2.  Како формирати оперативно председништво? Ако за председништво задржимо делегатски начин избора, биће их најмање 11 у председништву: 10 клубова х 1= 10 и 1 од оних који нису чланови ниједног клуба.

У нацрту статута који вам достављам је та варијанта.

Фигурирали су и други предлози: Јован Вуковић предлаже да се изабере 9 или 11 енигмата који хоће да раде, без обзира на клупску припадност!

Био је и предлог: да се део председништва из регистрованих клубова бира по разрезу: 1из клуба до 10 чланова, 2 /клубови од 11-20 чланова/, 3 /клубови преко 20 чланова, а за све остале секције и чланице савеза  - 5 чланова фиксно. Тренутно би такав разрез значио следеће: регистровани ЕК ПИРАМИДА 5 чланова - 1 у председништво, регистровано УЕ ВК 15 чланова – 2 у председништво, регистровано ЕД ЂН 12 чланова – 2 у председништво, регистровани ЕК Н. ЗАГОНЕТКА 30 чланова – 3 у председништво, сви остали заједно (ЕК БОР, ЕК БРАНИЧЕВО, ЕК ВАЉЕВО, ЕК КИКИНДА, ЕК НИШ, ЕК ИЗАЗОВ, Јован Вуковић) – 5 чланова. Укупно би било 13 чланова председништва.

3. - да ли да председника савеза бира председништво из својих редова (као што је сада случај) или да председника савеза бира скупштина. У нацрту статута који вам достављам је варијанта да га бира скупштина.
- мислим да нису потребна два потпредседника.
- била је недоречена процедура за ев.смену председника савеза, па сам прецизирао.
- било је непрецизности око вођења евиденција чланства, па сам у дужности председништва то додао.
-  било је недоречености о статусу секција, посебно сам напоменуо да су изједначене у правима и дужностима са регистрованим клубовима.
- да ли у статуту задржати могућност да издавачи енигматских листова и часописа и редакције енигматских рубрика у неенигматским листовима и часописима буду чланови савеза, иако таквих сада нема ...

У прилогу шаљем нацрт измењеног статута; црвеном бојом су измене и допуне. На скупштини 12. марта 2016. г. потребно је да коначно усвојимо измене статута. После усвајања измена статута на скупштини, промене се морају регистровати у АПР у року од 15 дана (доставља им се и пречишћен текст).
                                                                                               
У Крагујевцу
27.2.2015.г.                                                                                         Председник ЕСС
Александар Јанковић

7 коментара:

Slavko Bovan је рекао...

Ako se dobro sećam (a sečam) prošle godine u ovo vreme nismo mogli da izglasamo izmene statuta. Diskusija je dugo trajala, i na kraju je odlučeno da klubovi dostave svoje predloge, da predsedništvo uobliči predlog statuta i da se na Susretima u Valjevu održi kratka skupština na kojoj neće biti diskusije već samo glasanje.
EKK je na vreme poslao svoje predloge za izmene statuta, ali u Valjevu smo se opet iscrpljivali u diskusijama i nismo uspeli da skupštinu privedemo kraju, pa je rečeno da ćemo to učiniti za Dan enigmata (s tim da je opet naglasak na tome da će biti samo glasanje za uobličen predlog).
Koliko vidim, opet se vrtimo u krugu. Opet se pojavljuju novi i novi predlozi za diskusiju. Ako ovako nastavimo ni narednih 20 godina nećemo izmeniti statut.

Slavko Bovan је рекао...

Za sastav skupštine smo se složili da je čine svi članovi, a sada opet imamo predlog vraćanja na delegatski princip. O kakvoj glasačkoj mašini se govori?
Valjda je svima u interesu da imamo 10 klubova sa po 50-tak članova i da je to bolje nego da imamo 10 klubova sa po tri člana.
Zar nije besmisleno da na Skupštini (na nekim Susretima) u sali bude npr. 10 članova kluba X a da imaju pravo glasa samo odabrani. Valjda treba da svi budu isti?

Slavko Bovan је рекао...

Što se tiče predsedništva, predlog Jovana Vukovića je, svakako, najbliži realnosti, a to je nešto slično predlagao i EKK.
Dakle, predsedništvo treba da bude operativni organ i da može efikasno da radi, te bi tu trebalo birati ljude od UGLEDA koji HOĆE da rade, bez obzira na pripadnost/nepripadnost nekom klubu.
Optimalan broj 9(po mom ličnom mišljenju).
Sadašnje rešenje, po kome klubovi delegiraju predstavnika u predsedništvo, a da ESS samo to konstatuje, ima niz manjkavosti (ali to ne bih obrazlagao).

Slavko Bovan је рекао...

Podsećam, predlog EKK po ovom pitanju glasi:

Председништво ЕСС
Председништво ЕСС има 9 чланова које бира скупштина.
Регистровани клубови који желе да у Pредседништву имају представника, Скупштини ЕСС достављају листу од најмање два своја члана, а изабран је онај представник клуба који на Скупштини добије највећи број гласова.
Попуњавање чланова председништва (до девет) бира се са листе кандидата за Председништво коју чине:
-Представници регистрованих клубова који нису изабрани за представника клуба, а били су на листи кандидата. (највише по један представник на сваких 10 чланова).
-Представници секција, с тим да се може предложити највише један представник на сваких 10 чланова.
-Појединци који сами поднесу кандидатуру, а нису чланови неког клуба или секције.
(Клубови и секције нису у обавези да имају кандидате за председништво, али ако желе да имају загарантованог члана, онда предлажу најмање два кандидата. Могу одлучити да предложе само једног кандидата, али онда се кандидат уписује на збирну листу „за попуњавање до броја 9“)

Slavko Bovan је рекао...

Mislimo da je naš predlog razuman.
1. Klubovi (registrovani) ne bi mogli da delegiraju u Predsedništvo makar koga, a da su ESS-u zavezane ruke. Lepo predlože (makar) dvojicu/dvoje pa će supština birati boljeg.
2. Klubovi (registrovani) bi imali šansu da u predsedništvu imaju i više pradstravnika (teoretski i svih 9) ako imaju kvalitetne "kadrove".
3. Klubovi (registrovani) bi imali priliku da i ne predlože svog kandidata u Predsedništvo, ako tako odluče.

U praksi, na ovaj način bismo dobili 4 člana predsedsništva (iz Nove zagonetke, Vuka, Natoševića i Piramide).

Ostalih 5 bismo birali sa liste svih ostalih.
Na taj način bi sekcije (neregistrovani klubovi) imali šansu da predlože ili ne predlože kandidate, a registrovani klubovi imaju šansu da predlože više kandidata za članove.

VRLO VAŽNO: Tih 9 izabranih bi bili predsedništvo i ne bi bilo zamenika. Birali bismo ljude sa imenom i prezimenom koji treba da predstavljaju ceo savez a ne da su (da se figurativno izrazim) budu dizači ruke u "interesu" svog kluba/sekcije.

Slavko Bovan је рекао...

Na kraju, usudio bih se da prognoziram i sastav predsedništva (ali da me pogrešno ne razumete) ako bismo glasali na ovakav način:

2 iz Nove zagonetke
1 iz Vuka
1 iz Natoševića
1 iz Piramide
1 iz Kikinde
1 iz Bora
1 iz Niša
1 iz Braničeva

Slavko Bovan је рекао...

Izvinjavam se na pokojem slovnom promašaju. Žurim, jer imam neke obaveze, pa ne stigoh da sve ispravim.