субота, 01. април 2017.

NOSTALGIJA (641)

I K S   broj   33
Beograd,  20. Novembar  1952.
Prilog Momir Vučenović

1 коментар:

Анониман је рекао...


Rešenja zagonetaka iz "IKS-a" broj 33 (20.11.1952.)

Magični lik: Anatomi, paravan, statira, povijen, amarela.

Anagram - adresa: "PRODANA NEVESTA"(opera)

Zagonetno vremeno: T, ti, tim, Mita, ritam, materi, amateri, matira,
Tarim, Mira, mir, ri, r.

Slogovno vreteno: Ri, Rina, vinari, novinari, novina, vina, vi.

Rebus u stripu: Zaspa "va" - ZASTAVA (p=t).

Rebus: PARAZIT (par "A", za "T", a=i)

Ispunjaljka: 1. Batina, 2. Vunara, 3. ? 4. ? 5. ? 6. Morava
ili Nišava. Konačno rešenje: Bunica, Tara, ?

Filmski anagram (posetnica) : ?

VlaŠar