четвртак, 06. април 2017.

ZRNCA (2489)

Anagram
NAGOVORILA JE
svoga bivšeg muža
da joj novac daje
i usluge razne pruža!
Autor: Vladimir Šarić