субота, 10. јун 2017.

MEMORIJAL ČIKA STANKA


Енигматски клуб "Нова загонетка" организује традиционално такмичење у састављању словних ребуса и индиреката под насловом
"ОСМИ МЕМОРИЈАЛ "СРБОЉУБА СТАНКОВИЋА - ЧИКА СТАНКА".
Такмичење се организује у следећим дисциплинама:
1. Чист словни ребус  (једнословни, вишесловни или са речима)
2. Комбиновани словни ребус (са словима, бројевима, знацима, симболима)
3. Индирект у свим варијантама
Општа такмичарска правила:
  1. Може се учествовати у једној или више дисциплина, са највише 15 састава по једној и са највише три ауторске шифре укупно.
  2. Сваки рад, са назнаком шифре аутора, мора бити коректно и потпуно представљен са решењем, a на посебном папиру А5 формата.
  3. Радови се могу састављати у складу са опште прихваћеним правилима, али и на основу нових идеја и развојних путева предметних загонетака.
  4. Код оцењивања радова узимаће се у обзир оригиналност, маштовитост, духовитост и комбинаторика поставке, као и ефектност решења.
  5. Један од критеријума у вредновању ребуса биће и «економичност» рада, тј. разлика између броја слова решења и броја слова у поставци.
  6. Разломачка црта у ребусима неће се третирати као посебан знак.
  7. У обзир долазе све варијације индиреката: наставак поставке, синоним  или асоцијација за поставку, узимање, недостајање или наглашавање одређених делова синонима или асоцијације поставке и слично.
  8. Такмичарски радови који не испуњавају наведене пропозиције биће  дисквалификовани, без обзира на њихов квалитет.
Општи услови конкурса:
  1. Радове ће оцењивати жири, који ће бити накнадно одређен. Одлуке жирија су коначне, а чланови жирија немају право учешћа у такмичењу.
  2. Аутори радова ће бити откривени тек по завршетку рада жирија.
  3. За све такмичарске дисциплине биће обезбеђене одговарајуће награде.
  4. Радове слати под шифром на адресу: ЕК «Нова загонетка» (за Мирослава Лaзаревића), 11070 Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 124, улаз 3, стан 26.
  5. У другој мањој затвореној коверти у истој пошиљци треба ставити идентификацију шифре, са именом и презименом аутора, кућном и електронском адресом и бројем телефона.
  6. Рок за слање радова је 30. новембар 2017. године.

Београд, 31. мај 2017. године
ПРЕДСЕДНИШТВО ЕК «НОВА ЗАГОНЕТКА»

Нема коментара: