четвртак, 27. јул 2017.

REČ PO RIJEČ (1644)

CEKIN
Cekin (dukat) je jedan od naziva (u Dalmaciji, Zeti i kasnije, u Crnoj Gori) za mletački zlatni novac. Od 1284. godine, kuje ga Mletačka republika. Težine 3,56 grama, do XV vijeka je najrasprostranjeniji novac u srednjovekovnom Sredozemlju. U balkanskim zemljama nazivao se i dukat, po natpisu ducatus (duždeva zemlja) koji se nalazio na aversu. U srednjovekovnoj Zeti i Crnoj Gori (do kraja XVI veka) nije se upotrebljavao u većoj meri, osim u primorskim gradovima pod mletačkom vlašću. Od XVII vijeka je prisutnija valuta u Crnoj Gori, a pominje se i u crnogorskim testamentima. Početkom XVIII veka u Crnoj Gori je vredio 125 akči (aspri) a početkom XIX vijeka, dva talira (šest groša ili četiri srebrna fiorina) ali ga kao sredstvo plaćanja potiskuje fiorin.

Izvor: Vikipedija

Нема коментара: