петак, 24. април 2015.

SEDMI MEMORIJAL "ČIKA-STANKA"NOVA ZAGONETKA 
organizuje tradicionalno
TAKMIČENJE U SASTAVLJANJU SLOVNIH REBUSA I INDIREKATA
Sedmi Memorijal «Srboljuba Stankovića – Čika–Stanka»
Takmičenje se organizuje u sledećim disciplinama:
1. Čist slovni rebus
(jednoslovni, višeslovni ili sa rečima)
2. Kombinovani slovni rebus
(sa slovima, brojevima, znacima, simbolima)
3. Indirekt u svim varijantama

Opšta takmičarska pravila:
1. Može se učestvovati u jednoj ili više disciplina, sa najviše 15 sastava po jednoj i sa najviše tri autorske šifre ukupno.
2. Svaki rad, sa naznakom šifre autora, mora biti korektno i potpuno predstavljen sa rešenjem, a na posebnom papiru A5 formata.
3. Radovi se mogu sastavljati u skladu sa opšte prihvaćenim pravilima, ali i na osnovu novih autorskih ideja i razvojnih puteva predmetnih zagonetaka.
4. Kod ocenjivanja radova uzimaće se u obzir originalnost, maštovitost, duhovitost i kombinatorika postavke, kao i efektnost rešenja.
5. Jedan od kriterijuma u vrednovanju rebusa biće i «ekonomičnost» rada, tj. razlika između broja slova rešenja i broja slova u postavci.
6. Razlomačka crta u rebusima neće se tretirati kao poseban znak.
7. U obzir dolaze sve varijacije indirekata: nastavak postavke, sinonim ili asocijacija za postavku, uzimanje, nedostajanje ili naglašavanje određenih delova sinonima ili asocijacije postavke i slično.
8. Takmičari koji ne poštuju navedene propozicije biće diskvalifikovani, bez obzira na kvalitet njihovih pošiljki.
Opšti uslovi konkursa
1. Radove će ocenjivati žiri, koji će biti naknadno određen. Odluke žirija su konačne, a članovi žirija nemaju pravo učešća u takmičenju.
2. Autori radova će biti otkriveni tek po završetku rada žirija.
3. Za sve takmičarske discipline biće obezbeđene odgovarajuće nagrade.
4. Radove treba slati pod šifrom na adresu: EK «Nova zagonetka» (Miroslav Lazarević), 11070 Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića 124, ulaz 3, stan 26.
5. U drugoj manjoj zatvorenoj koverti u istoj pošiljci treba staviti identifikaciju šifre, sa imenom i prezimenom autora, adresom i brojem telefona.
6. Rok za slanje radova je 30. novembar 2015. godine.

Beograd, 21. april 2015. godine
PREDSEDNIŠTVO EK «NOVA ZAGONETKA»

5 коментара:

Dejan Minić је рекао...

Kad sam ugledao naslov ovog posta, silno sam se obradovao, ali odmah posle toga je usledio ˝hladan tuš˝ - nemogućnost da se radovi šalju elektronski. Potpuno sam šokiran tom činjenicom?!

Takođe ne vidim odredbu o zabrani ponavljanja korena u postavci i rešenju zagonetaka. Na prošlom Memorijalu je bilo i pobedničkih radova sa praktično istim rečima u postavci i rešenju?!

Slavko Bovan је рекао...

Ovo je kopirano iz Vesnika Nove Zagonetke broj 41 (tamo ima i objava o formiranju EKK na čemu im zahvaljujem).
Vjerujem da će raspis ubrzo biti objavljen i na sajtu ESS.

Slavko Bovan је рекао...

Ako sam dobro zapamtio, Dejan ima dobar rebus koji je čuvao za ovaj Memorijal. Svakako ga treba poslati, pa makar i na starinski način.

Dejan Minić је рекао...

Ne, ne...svakako neću slati pisma.

Slavko Bovan је рекао...

Sastavio sam danas jedan slovni rebus!