понедељак, 30. децембар 2013.

REČ PO RIJEČ (361)ŠRAUBA
Vrsta iznenadnog i skrivenog šuta u rukometu ili vaterpolu. Igrač koji šutira okrenut je leđima, a udarac se izvodi iz zaokreta. Drugi naziv za ovaj šut jeste “vijak”.

Нема коментара: