четвртак, 20. јул 2017.

REČ PO RIJEČ (1637)

RAMSARSKA  KONVENCIJA
Ramsarska konvencija je konvencija o močvarama međunarodne važnosti kao habitatima vodenih ptica. Potpisana je 2. februara 1971. godine u iranskom gradu Ramsaru. Predstavlja sporazum nacionalnih vlada koji upostavlja međunarodnu saradnju pri zaštiti močvara, njihovih funkcija i biološke raznovrsnosti. Dan usvajanja konvencije proglašen je Međunarodnim danom zaštite močvara. Ramsarska konvencija danas uključuje 163 država, zaštićeno je 2062 močvara i močvarnih područja čija ukupna površina prekriva 197.258.541 hektara.

Izvor: Vikipedija

Нема коментара: