уторак, 13. фебруар 2018.

PLAN RADA ESS

Sa sajta ESS.


ПЛАН РАДА ЗА 2018. ГОДИНУ

У наредном периоду у ЕСС, уопштено узевши, планирају се следеће активности:
  1. Годишња скупштина и седнице Председништва ЕСС
Редовна Годишња скупштина ЕСС, одржаће се 17. фебруара 2018. године. Ради решавања актуелних проблема и доношења потребних одлука за рад и функционисање ЕСС у периоду до следеће скупштине, држаће се по потреби, седнице Председништва савеза. У међувремену Председништво ће одржавати телефонске седнице и контактирање путем мејла.
  1. Издавање информативног листа „Гласник“
У наредном периоду планира се штампање два броја информативног листа „Гласник“. Наравно, динамика излажења ће зависити и од прилога колега.
  1. Енигматска сарадња
Чланови ЕСС, као и до сада, на основу својих интереса и могућности енигматског стваралаштва и даље имају могућност сарадње са дневним новинама „Ало“, „Блиц“ и „Српски телеграф“.
  1. Организовање 18. Сусрета енигмата Србије
Сусрети енигмата Србије, осамнаести по реду одржаће се у Сремској Митровици од 24. до 26. августа ове године. У наредном периоду уследиће подела задатака и обавеза како би се ова манифестација организовала на најбољи начин.
  1. Организовање састављачког конкурса
Осмислити такмичење у сасатављању загонетака на којем ће учествовати чланови ЕСС.
  1. Енигматски скупови, сусрети, манифестације и такмичења
Учествовање на свим енигматским скуповима, сусретима, манифестацијама и такмичењима који ће се организовати у Србији и иностранству, наравно, уколико постоји позив или су они отвореног типа.

Сомбор, 08.02.2018. године                                                          
председник ЕСС 
Жељко Димовић, с.р.  

Нема коментара: