четвртак, 01. фебруар 2018.

REČ PO RIJEČ (1708)AKOV

Piše: Ilija Ozdanovac
Kako je blagdansko vrijeme iza nas, a većina nas  je bila izložena Lukulovskim rizicima, normalno je bilo (bar kod nas u Slavoniji), a da bi hedonistički doživljaj bio potpun, poslušati i prigodne pjesmice! I tako jednom prilikom, na dalekovidnici iliti televizoru, "Najbolji hrvatski tamburaši", (ranije "Zlatni dukati"), iz Štitara, jednom pjesmom zaokružiše ukupan doživljaj dobrog (al' zbilja dobrog) objedovanja i dadoše " šmek" danu "Nove godine"!
Naime, kad čuh: "Kad smo išli iz Đakova, popili smo tri akova, misnog vina....” AKOV osta zapamaćen....e sad, taj akov....ja za akov znam, jer, zaboga čuo sam ga toliko puta od mojih starih kojima je podrum (pored zemlje i konja), bio jedna od glavnih (osnovnih) zanimacija, ali moja djeca znaju za neke druge, suvremenije mjere i izraze i akov im se čini stran.
Dakle, akov je izraz koji potječe iz mađarskog jezika (ako - posuda, vjedro/vedro)  i stara je mjerna jedinica obujma, čitaj: blagoslovljene  tekućine, ili još točnije ili određenije, rakije i vina,  a ovisno o teritorijalnoj pripadnosti i vremenu imala je i različite vrijednosti. Tamo negdje, davno, u 13. i 14. stoljeću, akov je istovjetan sadržini kao i čabar, a u sebi je imao  pet "srijemskih kablova" (kabao, kab'o- v(j)edro, amper, kanta). U 18. stoljeću, u uporabu, službeno se uvodi  "Požunski akov",   (Požun – Bratislava) istovjetan je, po mađarski, "vjedru" i sadrži 64 "holbe". (holba - stara mjera za vino, a kažu: dvije holbe, jedna litra), ili 32 pinte (izraza "pinta" ima više: starohrvatska ili zagrebačka, mađarska ili bečka), a točnije, iznosi  54,4 l.
Bečki akov, po kasnijem tumačenju, sadrži 56,6 litara (zar je teško za povjerovati da su pomenuti više pili?), da bi danas, uz pomoć pisanih podataka i pomagala, mogli ustvrditi da AKOV sadržava točno 56,589 litara!
A za bolje razumjeti količinu popijenih akova:
Zlatni dukati: "Mi smo momci štitarski".

3 коментара:

Belirac је рекао...

Evo i videozapisa sa YouTubea: Mi smo momci štitarski.

Slavko Bovan је рекао...

Kao što vidite, nakon pauze, ponovo ide ova rubrika u 9.00. Za februar su popunjeni svi dani, a eventualni saradni već mogu da šalju priloge za mart.

Belirac је рекао...

U "Baranjskom rječniku šokačkog narječja" stoji ovako:
akov/akovče, mjera za vino od 50 litara, bačva približno te zapremine.

U rječniku "Divanimo po slavonski" Martina Jakšića opet stoji ovako:
akov, akovče -1. bačva od 56 l., 2. mjera za žito i tekućinu