уторак, 01. мај 2018.

OSMOPLASIRANA KRIŽALJKAKvizorama 1360, 28.04.2018)
(Prilog: Branko Milovanović)

1 коментар:

Радоја Рацановић је рекао...


Najkraće rečeno, već viđeno više (skoro svih sedam) puta. Prema osnovnoj ideji ovaj rad je najsličniji treće- i šestoplasiranom, samo što ovdje autor nije uspio uvrstiti i četvrtu ivičnu 22-ojku. Prema brojčanim pokazateljima skoro je identičan sedmoplasiranom, a zanimljivo je da uprkos tome što ima 2 crna polja manje od njega ima jednu riječ više. Ovo spominjem kao dobru potvrdu teze da je pored broja bitan i raspored crnih polja, naročito kod likova sa ovako postavljenim izrezom za sliku.

Preciziraću: ovaj rad ima 41 CP, 89 SS i PDR 5,26. Pored lijepog rasporeda CP i odlične prožetosti, istina bez naročito dugih prolaza, treba primjetiti da rad nema unutrašnjih dvoslova i samo jedan (unutrašnji) troslov. Kao najveći nedostatak u sadržajnom smislu treba navesti 3 troslovne skraćenice. Broj glagola (2) i pridjeva u muškom rodu (1) tek evidentiram s obzirom na prihvatljivu dužinu i strukturu, a zanimljivo je da sve 3 imenice duže od 5 slova uvrštene u množini (izonefe, lantanidi, Rumunji) imaju „leksikonski opravdaniju“ množinu od jednine. Ima tu i lijepo strukturiranih riječi i sintagmi, ali bih posebno istakao, čini mi se dosad ubjedljivo najveći, broj nefrekventnih slova, među kojima su DŽ i Đ. U stvari, od svih slova naše azbuke ovdje nedostaje samo H.