четвртак, 25. август 2016.

REČ PO RIJEČ (1315)FTALNA KISELINA
Ftalna kiselina je aromatična dikarboksilna kiselina. Izomer je izoftalne kiseline i tereftalne kiseline. Dok je ftalna kiselina od samo umerenog privrednog značaja, blisko srodni derivat ftalni anhidrid se proizvodi u velikim količinama.

Нема коментара: