четвртак, 22. децембар 2022.

NOSTALGIJA (1650)

RAZONODA (Sa) br. 6 str. 4 sa zagonetkama Mihajla Vemića ("VEMA"),
Stanislava Petrine i Jovana Vukovića ("Vuko") - 20. X. 1956.

 Prilog: Stjepan Horvat

1 коментар:

Gojko је рекао...

Poglavar
Dosjetka
Svratište
Ekspert
Salvador

Romanija