петак, 24. март 2023.

NOSTALGIJA (1699)

Skor br.1.(Oktobar '98.)
Prilog: Gojko Mandić

2 коментара:

Neki Tip је рекао...

Može li malo više informacija: izdavač, urednik, mjesto izdavanja i sl. Hvala!

Gojko је рекао...

Iz impresuma sa 3.strane

SPECIJALNO IZDANJE LISTA ENIGMA
Izdavač: Grafičko izdavačka radnja "Odeon", K.Varoš, B.Luka
Za izdavača: Zdenko Petrović
Glavni i odgovorni urednik: Željko Petrović
Horoskop: Gojko Mandić
Adresa redakcije: Vidovdanska 33, 78 000 Banja Luka
Tel/faks: 078 32 913
Štampa: GIR Odeon
Rešenjem Ministarstva informacija RS broj 01/439/93 list Enigma je upisan u Registar javnih glasila pod rednim brojem 38