субота, 30. септембар 2017.

ZRNCA (2665)

 PITALICA
Tri troslovna palindroma, pravilno poređana u jednu celinu, daju ime jednog od najvećih heroja Starog sveta... kojeg?
Pita: Miodrag Bata Babović