недеља, 21. фебруар 2021.

NOSTALGIJA (1164)

Rebus (Os), br. 4 str. 7. - Osijek, 1. V. 1957. Autor svih zagonetaka Veljko Novak.
Prilog: Stjepan Horvat

2 коментара:

Анониман је рекао...


Neka rešenja:

Do Verdija

a)GiPkost
b)ImUnost
c)AlCazar
d)CiCiban
e)OrIzaba
f)MaNgaši
g)OmIkron

Konačno rešenje: GIACOMO PUCCINI;

Rebus: U šetnji sa strinom: BIO SAM OPET SA STRINOM U ŠESTINAMA ("b", osam "o", pet "sas", tri "no", "m" u šest "i" na "ma")

Rebus. Na izlasku iz kinematografa: MIRU BACILI NAMA (mi, rubac, i "li" na "ma")

Ispunjaljka: Mudri Diderot: VISLA, HRT, ŽUČ, NOJ, BEK

"HARNOST JE TERET A SVAKI ČOVJEK ŽELI TAJ TERET SKINUTI SA SEBE!"

Vlašar

Анониман је рекао...


Još neka rešenja:

On i igračka: IGRAČ - ČIGRA;

Mijenjaljka s dva rješenja: MAGLA - LAMPA i RAMPA;

Vlašar