четвртак, 16. март 2023.

ANAGRAMNO IME I PREZIME

Goce Pavlov javlja da danas rođendan slavi SOTIR RISTO pesnik i prozni pisac rođen u Albaniji koji piše na makedonskom i albanskom jeziku.

Vikipedija kaže ovo: Роден е на  16. март 1974 година во Леска, Мала Преспa. Дипломирал на Филолошкиот факултет „Блаже Конески” во Скопје, на Катедрата за општа и компаративна книжевност. Својот прв роман Ноќ на шепотите го објавил во Албанија (на албански јазик) за престижната издавачка куќа „Теона“. Романот го прикажува животните прилики на Македонците во Албанија за време на режимот на Енвер Хоџа. На македонски јазик ја објавил прозната книга Продолжено образование и други прози.Три негови кратки раскази се застапени во антологијата на македонскиот краток расказ, „Џинџуџе во земјата на афионите“ (Темплум, 2022).

Нема коментара: