петак, 21. април 2023.

ZRNCA (4479)

Menjaljka
Želiš da kupiš taj avion
za tvoju ratnu avijaciju,
moraš prvo da platiš
veliku akontaciju.

Nikola Petkovski

2 коментара: