среда, 29. новембар 2017.

JOVANOV SLOGOVNI KVADRAT (112)


BO, BO, BRU, DI, DI, JI, NE, PLA, PLA, PLO, TE, TE, TO, TO, VO, VO
Vodoravno i uspravno: 1. Naknada koju poslodavac u novcu daje svom zaposleniku, uključujući porez, doprinos za penzijsko osiguranje i druga davanja (mn.), 2. Cijev ili kanal za prijenos toplote iz jednog centra (mn.), 3. Slikovit izraz za prostor visoko iznad Zemlje kakav je preko dana i iznad oblaka (također: slikovnica Andree Petrlik Huseinović), 4. Frajer (mn.).
Autor: Jovan Nedić

5 коментара:

Sneška је рекао...

BRU TO PLA TE
TO PLO VO DI
PLA VO NE BO
TE DI BO JI

Belirac је рекао...

Rješenje je tačno: bruto-plate, toplovodi, plavo nebo, tediboji (ispisujem ga i ovako da bi se moglo naći preko Googlea).

Belirac је рекао...

Pojam "tediboji" opisao sam prema Klaićevom rječniku, u kome nije navedena množina.

U "Novom rečniku novih reči" Jovana Ćirilova piše ovako:

TEDIBOJ – (engl. teddyboy) pripadnik potkulture mladih u Londonu pedesetih godina XX veka. Pokret tediboja ponikao među radničkom decom u istočnim i južnim delovima glavnog grada Engleske. Pripadnici podržavali stil doba Edvarda VII (vladao 1901-1910), koga su od milja zvali Tedi (Teddy), po čemu je pokret dobio naziv. Neprijateljski nastrojeni prema strancima; gaje lažni aristokratski stil prve decenije XX veka.

"Pokret tediboja" -> genitiv množine: "tediboja" -> nominativ množine: "tediboji".

Belirac је рекао...

Klajn i Šipka navode množinu "tedibojevi", za koju na Googleu nema potvrde.

Анониман је рекао...


СЛОГОКВАДРАТИ СА БРУТО ПЛАТЕ

БРУ..ТО..ПЛА..ТЕ
ТО..ПО...НИ..МИ
ПЛА..НИ...НА.СТО
ТЕ..МИ..СТО.КЛЕ

БРУ..ТО..ПЛА..ТЕ
ТО.ПЛО...МЕ.СТО
ПЛА..МЕ...НА.СТЕ
ТЕ.СТО..СТЕ.РОН

СЛОГОКВАДРАТ СА ТЕДИБОЈЧЕ (МАЛИ ТЕДИБОЈ)

ПРЕ..МЕ..ТЕ..НИ
МЕ..ЛО..ДИ..КА
ТЕ..ДИ.БОЈ..ЧЕ
НИ..КА..ЧЕ.ВИЋ

Ако може тедибоји ваљда може тедибојче (мали тедибој).

Влашар