уторак, 28. новембар 2017.

NOSTALGIJA (706)

Čvor broj 8, 01.04.1969.
(Prilog: Ilija Đurković)

1 коментар:

Радоја Рацановић је рекао...


Kada već riješih, ne bez truda, da upišem rješenja.

85. PAPU-ČE-STIT, TOLE-DO-KOVI, NAKA-ZA-PISI, ŠKRA-PA-KRAC, TIRA-DA-LJINA (Konačno: Plašt, Čedo zapada, Tosca)

86. Arabella, Knez Igor, Parsifal, Alcestis, Turandot, Traviata, Povratak, Djamileh (Konačno: Biserari, Aida); u popisu slogova izostavljeno je AL

87. gale, Ital, Osor, cena, Olib, Nama, dasa, anal (Konačno: Gioconda, Satanela, Mona Lisa, Arabella)

88. fetiš, odojak, pantera, sadilo, odlomak, salama, mozak (Konačno: Fedora, Otelo, Saloma, Odlazak); pogrešno je opisan pojam pod 4.

89. Ključ za prvo sabiranje je MARIČON, ali zbir nije MIRA nego MIMA. Ključ za drugo sabiranje je DALIBOR.

90. OBERON i CARMEN