среда, 04. април 2018.

REČ PO RIJEČ (1769)GLOBALNO ZAGREVANJE
GLOBALNO OTOPLJAVANJE
Globalno zagrevanje je naziv za povećanje prosečne temperature zemljine atmosfere i okeana naročito u 20. veku, kao i za prateće klimatske efekte. Od početka 20. veka, srednja temperatura površine Zemlje povećala se za oko 0,8 °C, pri čemu je do oko dve trećine povećanja došlo u poslednje tri dekade. Zagrevanje klimatskog sistema je nedvosmisleno i naučnici su više od 90% sigurni da je ono prvenstveno uzrokovano povećanjem koncentracija gasova staklene bašte, nastalih ljudskim aktivnostima kao što su sagorevanje fosilnih goriva i krčenje šuma. Neki od efekata globalnog zagrevanja, osim povećanja temperature su: rast nivoa mora, promene u padavinama i širenje pustinja, povećanje kiselosti okeana (acidifikacija); ekstremniji meteorološki fenomeni, kao što su suše, toplotni talasi; kao i uticaj na ekosisteme, nestanak pojedinih vrsta zbog temperaturnih promena i dr. Globalno zagrevanje ne treba mešati sa oštećenjima ozonskog omotača, što je povremeno slučaj u medijima.
Izvor i opširnije: OVDE

Нема коментара: