понедељак, 25. април 2016.

ZRNCA (1145)

Potiraljka


DA, SAD SE MORA MISLITI NA GODINE, STAROST MI NE GINE!
Autor. Dragiša Cetić