недеља, 4. децембар 2022.

ZRNCA (4342)

Dragiša Cetić

(Sličan prilog poslali Dobrivoj Jerinkić i Luka Pavičić)

4 коментара:

Aljoša Vuković је рекао...

Engleska - Senegal

Dragiša је рекао...

GEN KLASE - GEN SELA

Tonci M је рекао...

Slično sam i ja objavio u grupnoj fazi prošli tjedan u komentarima:
SENEGAL - KATAR (par za taj dan) upleteno u:
H _ V _ _ SK _ - _ _ _ _ _ _ _ _ (Hrvatska Engleska)

Tonci M је рекао...

Čisto za zabavu, pokušajte u sljedećim jednadžbama pronaći sudionike svjetskog prvenstva (stari program za klastere anagrama):
1) KINA + GRENADA = ? + NIGER
2) IRAK + MALTA = ? + MALI
3) IRAK + MONAKO = ? + KINA
4) ALBANIJA + SIRIJA + TURSKA = ? + KINA + SRBIJA
5) GABON + KENIJA + MALI = ? + KINA + OMAN
6) IRSKA + SAD + UKRAJINA = ? + IRAK + RUSIJA
7) IRSKA + NAURU + TURKMENISTAN = ? + ? + ? + TURSKA
8) CIPAR + IRSKA + NORVEŠKA + SOMALIJA =? + ? + NEPAL + SIRIJA

Ili u malo drugačijem obliku, kao potiraljka:
1) MAURITANIJA, SAN MARINO, ARMENIJA, GABON, ITALIJA, SURINAM...?
2) ARGENTINA, KOLUMBIJA, LIBIJA, TONGA...?
3) MALTA, OMAN, SIRIJA, ARMENIJA, LITVA, MAROKO, SAD...?

Dobru zabavu! (Naravno, ima i puno dužih primjera od ovih, odabrao sam ih "odoka")