субота, 26. март 2016.

REČ PO RIJEČ (1166)HANOJSKA KULA
Hanojska kula (takođe se naziva Brahma kula ili Lukasova kula, a ponekad i pluralizovano) je matematička igra ili slagalica. Sastoji se od tri šipke i velikog broja diskova različitih veličina koji mogu da klize na bilo koju šipku. Zagonetka počinje uređivanjem diskova u rastućem redosledu na jednoj palici, gde je najmanji na vrhu pa daje izgled konusnog oblika. Cilj ove slagalice je da se sve sa jednog štapa premesti na drugi štap, poštujući sledeća pravila:
-Samo jedan disk može da se pomera istovremeno.
-Svaki potez se sastoji od uzimanja gornjeg diska sa jedne gomile i stavljanja tog istog diska na vrh druge gomile, odnosno disk može samo da se pomera ako je na poslednjem mestu na štapu.
-Nijedan disk ne sme biti smešten na manji disk na štapu.
Sa tri diska ovaj problem može da se reši u sedam koraka.
Zagonetku je izmislio francuski matematičar Eduar Lukas 1883.
Izvor i opširnije: OVDE

Нема коментара: