понедељак, 20. фебруар 2017.

REČ PO RIJEČ (1490)RABO
Anri Rabo (Henri Rabaud, 1873-1949), francuski kompozitor i dirigent, direktor Konzervatorijuma i dirigent Opere u Parizu. Komponovao dve simfonije, oratorijum Jov, opere Rolandova kći i Maruf, više horova i dr.
Izvor: Mala enciklopedija Prosveta

Нема коментара: