четвртак, 23. фебруар 2017.

REČ PO RIJEČ (1493)


Piše: Radoja Racanović

ĆAGA i ĆAGE
Ako vam pri sastavljanju ukrštenih riječi zatreba četvoroslov ćaga, uzalud ćete ga tražiti u rječnicima i drugim standardnim izvorima. Pretpostavimo li da to niste znali, što je malo vjerovatno ako se sastavljanjem bavite duže vrijeme, vaše razočaranje će biti pojačano činjenicom da svi rječnici, pa i oni najnoviji, navode ovu riječ, ali samo u obliku ćage. Pri tome neumoljivo se tvrdi da je taj turcizam imenica srednjeg roda u jednini i da njena množina glasi ćageta. Dovoljan razlog za još jedno razočaranje za sve one koji su mislili da su ćage riječ u množini.
Velika je vejrovatnoća da će se desiti isto ako tu riječ potražite u jednotomnom Rečniku srpskoga jezika Matice srpske (2011.). Pošto i tu odrednica glasi ćage, manje pažljivom čitaocu lako će promaći vrlo bitna izmjena u odnosu na prethodni šestotomni rječnik. Naime, tu stoji da se radi o dvorodnoj imenici i da su ćage, pored navedene jednine srednjeg roda, i množina ženskog roda. To će reći, pošto se ne radi o plurale tantum, da ova imenica ima i jedninu ženskog roda i da ona glasi: ćaga. Pretpostavljam da su razlozi za ovu izmjenu jednaki onim iz kojih je ova riječ uopšte uvrštena u ovaj osavremenjeni i mnogo kraći rječnik u odnosu na prethodni šestotomnik – riječ se održala i našla svoje mjesto u savremenom razgovornom jeziku, a većina govornika je upotrebljava u ženskom rodu. Navedeno ću potkrijepiti sa dva citata iz literature:

"Ja", kaže. "Sigurno imaš i neku ćagu o tome?"
"Imam", kažem. Uđem u kuću, pa izvadim iz džepa. "Evo bukvice, evo objave."
(Mihailović Dragoslav, Kad su cvetale tikve)

Zato mi, kao brucošu, Aleksandar Vučo u ulozi generalnog sekretara Saveza književnika Jugoslavije, daje ćagu sa pečatom ko vrata.
(Stefanović Mirjana, Slatka guska mladosti)

Danas se riječ ćage skoro isključivo upotrebljava u značenju: dokumenti, isprave. Inače, osnovno značenje te riječi je papir, hartija. Pored toga, mogla je značiti pismo, pisamce; takođe i papirni omot. Osim navedenih (ćaga, ćage), zabilježena je u još tri oblika: ćaget, ćahat i ćahet. Od ovih riječi izvedene su ćat i polusloženica ćage-cigar ili cigar-ćage, što su nekadašnji nazivi za cigaret-papir, a koji se i danas mogu čuti u nekim lokalnim govorima.


2 коментара:

Slavko Bovan је рекао...

Čovjek se uči dok je živ.

Nedjeljko Nedić је рекао...

Na tur. riječ se piše "kagit", a na perzijskom "kagaz", dakle nema "e".