петак, 23. септембар 2022.

ZRNCA (4350)

 Učaurena premetaljka

Oštro izražena suprotnost
krasi ovog veterana,
obradio u pet čina
svog junaka Sirana.
Nikola Petkovski