субота, 14. јануар 2023.

DueT BROJ 9 (3)
2 коментара:

Бранислав Никић је рекао...

Kriminal opatica (Krim, INA, lopatica)
Škola slobode (Š kola, S lobode)
Metakromazija (metak, Rom, Azija)

Бранислав Никић је рекао...

Vakantni kalendar (V akant, nikal E, N dar)
Računski strojevi (čun S, kist, Roje, vir A)
Valutirana polica (val U, Tirana, po lica)

Izgleda da je ovde greška u ilustraciji, jer bi umesto police, trebalo da bude polovina lica. Možda je ilustracija u redu, a postavka pogrešna, pa je umesto 2-4 trebalo da bude 6. Polica na slici nije isto što i polica u rešenju.